Recht op een IOAW-uitkering

 Bent u vijftig jaar of ouder en werkloos, dan heeft u recht op een IOAW uitkering. Is uw WW- of WGA-uitkering geëindigd, dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. Een IOAW-uitkering is een aanvulling van uw inkomen tot bijstandsniveau. De kostendelersnorm is van toepassing op de IOAW-uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont. Er wordt niet gekeken naar uw vermogen voor het bepalen van uw recht op een IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering loopt maximaal door tot aan de dag waarop u recht heeft op een AOW-uitkering. Bijvoorbeeld als u 67 jaar wordt. Uw recht op een IOAW-uitkering eindigt met uw recht op een AOW-uitkering. IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW is niet van toepassing op arbeidsongeschikte werkloze werknemers, die vallen onder de WIA.

Voorwaarden IOAW-uitkering:

 • U bent vijftig jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft onvoldoende inkomen, het inkomen van uw partner telt mee.

U moet aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent op of na uw vijftigste jaar werkloos geworden. U heeft langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen.
 • U heeft op of na uw vijftigste jaar recht op een WGA-uitkering gekregen. De WGA-uitkering is gestopt omdat u bij de herkeuring door het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bleek.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt, minder dan 80% en u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, reeds een IOAW-uitkering.

De IOAW-uitkering vraagt u aan bij het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en neemt een beslissing op de aanvraag voor een IOAW-uitkering. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen zes weken in bezwaar bij de gemeente. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. De gemeente neemt een beslissing op bezwaar. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep bij de rechtbank. En daarna eventueel in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Indien de gemeente beslist dat u een IOAW-uitkering krijgt, dan moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

 • U moet ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf.
 • U moet voldoende solliciteren om een betaalde baan te krijgen.
 • U moet aangeboden werk aanvaarden.
 • U moet meewerken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden op het gebied van werk, scholing en opleiding.
 • U moet meewerken aan een door het UWV aangewezen scholing/opleiding om uw kansen op werk te verbeteren.
 • U moet verschijnen op oproepen van de gemeente.
 • U moet de gemeente alle wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor uw uitkering.

Voldoet u niet aan deze verplichtingen, dan kan dit leiden tot een maatregel of een boete. De gemeente kan de IOAW-uitkering stopzetten, terugvorderen of een boete opleggen. Ontvangt u van de gemeente bericht dat zij een u maatregel opleggen, dan kunt u daartegen in bezwaar. Dit moet u doen binnen zes weken na dagtekening van het schriftelijk besluit van de gemeente. Indien er op het besluit van de gemeente naast de dagtekening ook een verzenddatum staat vermeld, dan heeft u vanaf de verzenddatum zes weken de tijd om bezwaar in te stellen bij de gemeente. Wilt u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen de gemeente, neemt u dan met ons contact op. Sociaal Verhaal helpt u met het maken van bezwaar tegen besluiten van de gemeente over uw recht op een IOAW-uitkering.

studiefinanciering

Wilt u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen de gemeente, neemt u dan met ons contact op. Sociaal Verhaal helpt u met het maken van bezwaar tegen besluiten van de gemeente over uw recht op een IOAW-uitkering.