Geen bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet van de Gemeente?

Wij kunnen u helpen in de volgende gevallen:

Geen reactie van de Gemeente op uw aanvraag bijstandsuitkering

U heeft reeds enige weken geleden een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet bij uw Gemeente aangevraagd, maar u heeft nog steeds geen reactie gekregen van de Gemeente.
Al die tijd heeft u geen inkomen en kunt u uw vaste lasten niet betalen.

In deze gevallen kunnen wij er voor zorgen dat de Gemeente alsnog ‘versneld’ uw aanvraag op grond van de Participatiewet in behandeling neemt en u een bijstandsuitkering toekent.
tussentijds om een  financieel voorschot bij de Gemeente vragen (zogenaamd broodgeld), waardoor u in elk geval alvast in uw levensonderhoud kunt voorzien.
Mocht het zo zijn dat de Gemeente hier niet snel genoeg mee omgaat, dan kunnen wij via de rechter een financieel voorschot op uw uitkering bij de Gemeente afdwingen.

Afwijzing van uw aanvraag bijstand door de Gemeente

Ook indien de Gemeente uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afwijst, kunnen wij u helpen om bezwaar te maken tegen de afwijzende beslissing van de Gemeente en er voor zorgen dat u alsnog een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet van de Gemeente ontvangt.

Stopzetting van uw bijstandsuitkering door de Gemeente

U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd maar deze is door uw gemeente stopgezet omdat u volgens de gemeente geen recht meer heeft op bijstand. Bijvoorbeeld omdat u ‘niet heeft voldaan aan uw inlichtingenplicht’, omdat de Gemeente vindt dat u ‘samenwoont’ of dat u ‘feitelijk niet woont op het adres waar u staat ingeschreven’.  Er zijn redenen genoeg voor een Gemeente om uw uitkering stop te zetten.

Terugvordering bijstand door de gemeente of boete oplegging

U heeft voor een periode een bijstandsuitkering van de Gemeente op grond van de Participatiewet (voorheen wwb) ontvangen en de Gemeente is van mening dat de Gemeente u ten onrechte deze uitkering heeft uitbetaald. De Gemeente vraagt u om de over de voorafgaande maanden ontvangen bijstand in één keer aan de Gemeente terug te betalen. U bent het echter niet eens met de reden waarom de Gemeente de uitkering van u terugvordert en u wilt voorkomen dat u aan de Gemeente een aanzienlijk bedrag ‘wegen onterecht ontvangen bijstand’ moet terugbetalen.

Neemt u bij vragen in elk geval zo snel mogelijk contact met ons op.

Sociaal Verhaal kan u ook helpen bij:

[ninja_forms_display_form id=1]

Heeft de gemeente u een maatregel opgelegd? of heeft de gemeente uw uitkering afgewezen? neem dan contact op met Sociaal Verhaal.