Vereniging Sociaal Verhaal staat bij de Belastingdienst sinds 8 juli 2013 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om instellingen, zoals Sociaal Verhaal, financieel te ondersteunen.

 

Contactgegevens

Vereniging Sociaal Verhaal

Noordwal 10
2513 EA  Den Haag
T: 085-3010072
E: info@sociaalverhaal.com
RSIN 8530 08 863