Ontslagvergoeding en transitievergoeding

U heeft geen recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding bij ontslag nemen. Wilt u ontslag nemen bij uw werkgever zonder uw recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding op te geven, neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis advies over uw recht op een ontslagvergoeding.  Willen u en uw werkgever uw dienstverband beëindigen, zonder dat u ontslag moet nemen, dan heeft u recht op een ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt thans € 77.000,00 (2017) of één jaarsalaris als dit hoger is.  De wettelijke transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde loonstijging in Nederland. De werkgever is verplicht om u de transitievergoeding te betalen als u minimaal twee jaar in dienst bent bij uw werkgever. Wanneer u korter dan twee jaar bij dezelfde werkgever werkt, heeft u geen recht op een transitievergoeding. Wel kunt u mogelijk recht hebben op een ontslagvergoeding in de vorm van een billijke vergoeding. Voor uw recht op een billijke ontslagvergoeding, moet u kunnen aantonen dat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De gedragingen van uw werkgever zijn zo ernstig dat van u in alle redelijkheid niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst langer voort te zetten. U moet bijvoorbeeld denken aan discriminatie, seksuele intimidatie, pesterijen, opzettelijk creëren van een onwerkbare situatie, re-integratie tegenwerken bij ziekte, aansturen op een verstoorde arbeidsverhouding, of u (willen) ontslaan zonder geldige ontslagreden. Probeert uw werkgever u via dergelijk ernstig verwijtbaar gedrag te bewegen om zelf ontslag te nemen, dan is de kans groot dat u recht heeft op een ontslagvergoeding in de vorm van een billijke vergoeding wegens kwalijk gedrag van uw werkgever. En bent u langer dan 24 maanden in dienst bij uw werkgever, dan heeft u naast de billijke vergoeding eveneens recht op een transitievergoeding.

Hoge ontslagvergoeding

Om een hoge billijke ontslagvergoeding te kunnen realiseren, al dan niet naast de transitievergoeding, moet u wel op de juiste wijze handelen wanneer uw werkgever u uit dienst probeert te krijgen. Neem daarom reeds met ons contact op als u merkt dat u werkgever u weg wil hebben. Dit blijkt vaak uit kleine veranderingen in het gedrag van uw werkgever; u wordt bijvoorbeeld (vaker) uitgenodigd voor een functioneringsgesprek, de werkgever wil u gespreksverslagen laten tekenen, uw overuren worden niet uitbetaald, of u krijgt opeens brieven of e-mails van uw werkgever waarin hij u van allerlei onwaarheden beticht. Uw werkgever is dan bezig om een ontslagdossier over u op te bouwen, waarmee hij u uiteindelijk wil bewegen om zelf ontslag te nemen zonder ontslagvergoeding. Of de werkgever ontslaat u – vroeg of laat – als uw ontslagdossier voldoende ‘gevuld’ is. U kunt dit vóór zijn en uiteindelijk aanspraak maken op een billijke ontslagvergoeding door zelf een goed dossier over de ernstig verwijtbare gedragingen van uw werkgever aan te leggen. Zorg dat u alle incidenten in een dagboek nauwkeurig bijhoudt. En overleg eerst met ons voordat u reageert op vervelende e-mails of brieven van uw werkgever. Ook wanneer u na een gesprek met uw werkgever of de personeelsfunctionaris een gespreksverslag onder ogen krijgt, waarin u zich totaal niet kunt vinden, bel ons voor gratis advies. Alle acties van uw werkgever zijn er die fase op gericht om u zelf ontslag te laten nemen, of u te kunnen ontslaan zonder een ontslagvergoeding te betalen. De meeste werknemers die met ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever worden geconfronteerd, reageren zonder na te denken vanuit de emotie. Dit is onverstandig en kan u uiteindelijk een hoge ontslagvergoeding kosten. Laat u niet uit intimideren of uit de tent lokken door uw werkgever. Zorg dat u zakelijk – en met de juiste juridische argumenten – op de brieven of andere acties van uw werkgever reageert. Uw werkgever heeft waarschijnlijk vaker met dit bijltje gehakt en weet hoe hij de boel kan laten escaleren zodat u zelf ontslag neemt, of dat u verkeert reageert waardoor u geen aanspraak meer kunt maken op een billijke ontslagvergoeding. Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag door uw werkgever, dan is de wettelijke transitievergoeding veelal een schijntje van de billijke ontslagvergoeding waar u recht op kunt hebben. In de rechtspraak zijn er meerdere gevallen bekend waarbij er zeer hoge billijke ontslagvergoedingen zijn toegekend vanwege de afschrikwekkende werking die daarvan naar de werkgever uitgaat. Een bedrag van anderhalve ton aan ontslagvergoeding, naast de wettelijke transitievergoeding, kan de rechter zomaar toekennen. Dit is uit de rechtspraktijk gebleken. Laat u daarom tijdig door onze arbeidsrechtspecialisten adviseren als u het vermoeden heeft dat uw werkgever u ontslag wil laten nemen.

zakelijk

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Wilt u ontslag nemen bij uw werkgever zonder uw recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding op te geven, neem dan contact op met Sociaal Verhaal