Onjuiste toepassing Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door deurwaarders.

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in 2021 is er bij ongeveer 15 duizend schuldenaren met een bijstandsuitkering een te lage beslagvrije voet vastgesteld. Er wordt teveel ingehouden door deurwaarders op de uitkering, omdat het vakantiegeld niet is meegenomen in de berekening van de beslagvrije voet. De door de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) ontwikkelde rekentool wordt door veel gemeenten gebruikt op basis van onvolledige informatie. De gegevens over het maandelijks gereserveerde vakantiegeld van bijstandsgerechtigden wordt niet meegenomen bij het bepalen van de beslagvrije voet.

Fout in berekening beslagvrije voet door gemeenten.

Het gevolg van deze fout in de berekening van de beslagvrije voet door de gemeente is dat er ten onrechte 90% van de bijstandsnorm als beslagvrije voet wordt gehanteerd. Wettelijk moet dit 95% zijn. Het nieuwe wetsartikel 475dc Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is daar duidelijk in. Dit scheelt voor iemand met beslag op zijn bijstandsuitkering al snel 50 euro per maand. Dat dus teveel – en ten onrechte – wordt ingehouden door de gemeente voor de beslagleggende deurwaarder.

Financiële problemen door een te laag vastgestelde beslagvrije voet.

Komt u in de financiële problemen door een te laag vastgestelde beslagvrije voet, neem direct met ons contact op. Wij zullen namens u de gemeente en of de beslagleggende deurwaarder aanspreken om de beslagvrije voet te verhogen zodat u maandelijks meer geld overhoudt. En heeft de gemeente ten onrechte gedurende langere tijd een onjuiste beslagvrije voet gehanteerd waarbij maandelijks teveel geld is ingehouden op uw uitkering, dan zorgen wij dat dit met terugwerkende kracht voor u wordt gecorrigeerd. De deurwaarder moet het teveel geïnde geld terugstorten. Het mag niet zo zijn dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet tot gevolg heeft dat u in de financiële problemen komt omdat de gemeente of de gerechtsdeurwaarder teveel op uw uitkering inhoudt.

Laat gratis uw nieuwe wettelijke beslagvrije voet berekenen.

Heeft u het vermoeden dat er teveel wordt ingehouden bij beslag op uw uitkering, laat dan gratis uw nieuwe wettelijke beslagvrije voet berekenen. Wij kunnen dit voor u berekenen volgens de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Ook als al jarenlang uw vakantiegeld wordt ingehouden door de gemeente voor een beslaglegger, kan het zo zijn dat u daar vanaf 2021 op basis van de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, weer recht op heeft.  Is dit het geval, dan zorgen wij dat u in 2021 weer uw vakantiegeld van de gemeente uitbetaald krijgt. Neem direct met ons contact op wanneer u een uitkeringsspecificatie van de gemeente heeft ontvangen waarop inhoudingen voor beslag staan die u niet kunt plaatsen, of die volgens u niet kloppen. Wij kijken dit gelijk voor u na en als er teveel door de beslaglegger op uw uitkering wordt ingehouden, ondernemen wij actie om het geld terug te krijgen en om dit voor de toekomst te voorkomen.  U mag niet de dupe zijn van een onjuiste uitvoering van de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door de deurwaarder of gemeente. Sociaal Verhaal helpt u.

Heeft de deurwaarder beslag gelegd op uw uitkering? en klopt de beslagvrije voet niet? Neem contact met Sociaal Verhaal!