Onderzoek sociale recherche gemeente

Bent u onderwerp van onderzoek door de sociale recherche van de gemeente ? Neem direct contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp. Wanneer de sociale recherche een vermoeden van uitkeringsfraude heeft, dan zullen zij een onderzoek naar u instellen. Vaak heeft u dit niet door en de sociale recherche is niet verplicht om u te melden dat er een onderzoek loopt naar de rechtmatigheid van uw bijstandsuitkering van de gemeente. Meestal komt u er bij toeval achter dat er een onderzoek van de sociale recherche naar u loopt. Bijvoorbeeld omdat u mensen bij u aan de overkant van de straat ziet posten, of omdat uw buren ondervraagd worden in het kader van een buurtonderzoek. De sociale recherche van de gemeente heeft nagenoeg onbeperkte bevoegdheden om een fraudeonderzoek naar u in te stellen. Anders dan bijvoorbeeld de politie, die in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bijstandsfraude, aan strenge regels is gebonden.

Wat mag de sociale recherche wel en niet

Wat mag de sociale recherche wel en niet. Dat is een goede vraag. In beginsel is de sociale recherche vrij om alle onderzoeksmiddelen in te zetten als u wordt verdacht van uitkeringsfraude. Maar ook om uw recht op een bijstandsuitkering vast te stellen. Dit kan voorkomen als u regelmatig bij uw ex-partner thuis komt in het kader van een omgangsregeling met de kinderen. De gemeente is er dan scherp op of u niet blijft slapen bij uw ex-partner, boodschappen voor elkaar betaalt, of uw was door uw ex-partner laat doen. Het vermoeden van de gemeente naar het voeren van een gezamenlijke huishuishouding, is voor de sociale recherche voldoende om een onderzoek naar fraude met uw bijstandsuitkering in te stellen. Veel mensen denken bij bijstandsfraude aan ‘zwart werken’ naast een bijstandsuitkering, maar de gemeente hanteert een ruimer begrip. In geval van vaststelling van een gemeenschappelijke huishouding met uw ex-partner, zal de gemeente uw uitkering stopzetten en reeds betaalde bijstand van u terugvorderen, dit eventueel verhoogd met een boete. Het onderzoek van de sociale recherche is cruciaal om de bijstandsfraude vast te stellen. Uit dit fraudeonderzoek blijkt wat de sociale recherche wel en niet mag. De sociale recherche mag u niet afluisteren met afluisterapparatuur. De sociale recherche mag wel op onaangekondigde momenten bij u aan de deur staan om uw woning bezoeken. U weet niet vooraf wanneer de sociale recherche aan uw deur komt voor een huisbezoek. De sociale recherche zal bij een huisbezoek uw kasten doorzoeken en de post, de standen van de water/elektriciteitsmeter, de wasmand/wasmachine en de ijskast controleren. Dit kan voor de sociale recherche tot de conclusie leiden dat u niet woont op het adres waar u ingeschreven staat (bijvoorbeeld bij weinig kleding of eten in uw (koel)kast/koelkast, weinig waterverbruik), of dat u samenwoont (meerdere tandenborstels, kleding die niet van u is). De gevolgen zijn opschorting of stopzetting van uw bijstandsuitkering gedurende verder onderzoek door de sociale recherche. Een buurtonderzoek maakt deel uit van het onderzoek van de sociale recherche. Zij zullen uw buren ondervragen of u weinig thuis bent of dat u veel bezoek krijgt van bijvoorbeeld uw ex-partner.  Op straat buiten posten voor uw woning behoort eveneens tot de standaardwerkwijze van de sociale recherche. In dit verband zijn er geen regels waaraan de sociale recherche zich moet houden. Als u niet meewerkt aan het onderzoek van de sociale recherche, bijvoorbeeld door een onverwacht huisbezoek te weigeren en de gemeente niet binnen te laten, dan mag de gemeente uw uitkering stopzetten. Als u niet meewerkt, kan de gemeente immers uw recht op bijstand niet vaststellen en wordt uw recht op uitkering opgeschort.

Verhoor door sociale recherche

Tot slot komt het regelmatig voor dat u en of uw ex-partner door de sociale recherche worden uitgenodigd voor een verhoor op het kantoor van de gemeente. In dit verhoor bent u tot antwoorden verplicht en heeft u niet het recht, zoals bij een politieverhoor, om u op uw zwijgrecht te beroepen. Als u of uw ex-partner tijdens het verhoor door de sociale recherche weigert om bepaalde vragen te beantwoorden, dan zal de gemeente dit aangrijpen om uw uitkering stop te zetten. Uw recht op bijstand is vanwege uw ‘weigering om inlichtingen te verstrekken’ niet door de gemeente vast te stellen. U kunt dus geen kant op bij een verhoor door de sociale recherche. In het algemeen is het verstandig om een advocaat mee te nemen naar het verhoor door de sociale recherche. De gemeente is daar niet blij mee, maar mag dit niet weigeren. Neem met ons contact op als u of uw ex-partner een uitnodiging voor een verhoor door de sociale recherche van de gemeente heeft ontvangen. Wij zorgen dat er een advocaat met u meegaat naar de gemeente. Tijdens het verhoor kunt u dan niet gedwongen worden om een verklaring te ondertekenen, of een afstandsverklaring van uw bijstandsuitkering te tekenen. Zonder advocaat bent u al snel geneigd om te tekenen als de sociale recherche dit vraagt. Tevens kan uw advocaat bepaalde vragen van de sociale recherche voor u beantwoorden, die u zelf niet kunt of wil beantwoorden. Er staat bij u veel op het spel als de sociale recherche een onderzoek naar u heeft ingesteld en u wilt verhoren over mogelijke fraude met uw bijstandsuitkering. Ga hier niet lichtvaardig mee om en bel ons direct als u het vermoeden heeft van een onderzoek door de sociale recherche.  Achteraf zal er geen onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar de rechtmatigheid van het optreden van de sociale recherche.  De gemeentelijke ombudsman zal klachten over het optreden van de sociale recherche slechts marginaal toetsen en uw uitkering is dan al stopgezet en teruggevorderd door de gemeente.

zakelijk

Bent u onderwerp van onderzoek door de sociale recherche van de gemeente ? Neem direct contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp.