Aanpassing van regels uitvoering Participatiewet 2016

Aanpassing van regels uitvoering Participatiewet 2016 Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27-11-2015 Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenstemming bereikt met de VNG om de Participatiewet op onderdelen aan te passen. Hierover heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, de sociale partners en […]

Ten onrechte gegijzeld; Nationale ombudsman: Burgers zonder geld ten onrechte gevangen gezet

Den Haag , 12-11-2015 Mensen die boetes wel wilden betalen, maar niet konden betalen zijn onterecht gevangen gezet. Dit is de conclusie van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het vandaag gepubliceerde Rapport_Gijzelingen_ombudsman. De ombudsman onderzocht de praktijk waarbij mensen worden gegijzeld omdat zij een verkeersboete of strafbeschikking niet betalen. Zorgen onterechte gijzeling Het Centraal […]

UWV Herbeoordelingen op komst

UWV Herbeoordelingen op komst NRC, Eva Smal, 31 oktober 2015 Minister Asscher wil ingrijpen bij het UWV omdat de achterstanden in inspecties van arbeidsongeschikten en fraudegevallen door het UWV te hoog oplopen. In het voorjaar van 2016 maakt de PvdA-minister bekend welke maatregelen hij daarvoor wil treffen. Het was Asscher al eerder bekend datt het […]