Kinderopvangtoeslag terugbetalen bezwaar

Moet u kinderopvangtoeslag terugbetalen en wilt u bezwaar maken? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp. U kunt zelf bezwaar maken bij de belastingdienst tegen het moeten terugbetalen van kinderopvangtoeslag. Op onze website staat een voorbeeld bezwaarschrift om tegen de terugbetaling kinderopvangtoeslag bezwaar te maken. U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst Toeslagen. Doet u dit niet tijdig, dan stuurt de belastingdienst u een aanmaning voor het bedrag aan kinderopvangtoeslag dat u moet terugbetalen. Vervolgens vaardigt de belastingdienst een dwangbevel uit voor de terug te betalen kinderopvangtoeslag en kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw inkomen, inboedel of bankrekening. Laat het niet zover komen. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslag om kinderopvangtoeslag terug te betalen, dan wordt uw betalingsverplichting in het algemeen door de belastingdienst opgeschort totdat op uw bezwaarschrift is beslist. U hoeft daarbij dus nog geen aanvang te maken het terugbetalen van eventueel onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de fiscus dat uw bezwaarschrift is ontvangen en aan u uitstel van betaling wordt verleend totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Terugbetaling kinderopvangtoeslag terecht?

Wanneer is de aanslag tot terugbetaling kinderopvangtoeslag terecht? Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de belastingdienst Toeslagen, dan krijgt u elke maand een voorschot aan kinderopvangtoeslag. De belastingdienst zet deze door u ontvangen voorschotten, aan het eind van het jaar om in een definitieve beschikking, Hierin staat op welk bedrag aan kinderopvangtoeslag u over dat jaar recht heeft gehad. Om het precieze bedrag aan kinderopvangtoeslag te bepalen waar u recht op heeft, vraagt de belastingdienst bij u gegevens op. Als u de door de belasting gevraagde gegevens niet tijdig aanlevert, dan komt er een beslissing van de belastingdienst dat u alle ontvangen voorschotten kinderopvangtoeslag over dat jaar moet terugbetalen. De terugbetaling is dan terecht. Heeft u inderdaad niet de door de belasting gevraagde gegevens aangeleverd om uw recht op kinderopvangtoeslag over een bepaald jaar vast te stellen, dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking waarin de terugbetaling van de kinderopvangtoeslag wordt gevorderd. Als u bezwaar heeft gemaakt, dient u alsnog de gevraagde gegevens aan de belastingdienst aan te leveren, zodat de definitieve beslissing over terug te betalen kinderopvangtoeslag door de belastingdienst wordt herzien. Gegevens die de belastingdienst wil zien, zijn onder meer; inkomensgegevens van u en uw partner, het aantal uren dat u heeft gewerkt (om te bepalen of u niet te weinig heeft gewerkt voor de uren kinderopvang die u heeft opgegeven) en informatie van het kinderdagverblijf, of de gastouder, over het aantal uren kinderopvang dat u werkelijk heeft afgenomen. Als u deze gegevens alsnog aanlevert bij de belastingdienst, dan is meestal terugbetaling van de gehele kinderopvangtoeslag onterecht. Het is daarom zinvol om bezwaar te maken tegen de aanslag tot het terugbetalen van de kinderopvangtoeslag. Ook als de uren kinderopvang op basis waarvan het voorschot is berekend, niet kloppen, dan valt de definitieve terugbetalingsbeschikking altijd nog lager uit dan wanneer u géén gegevens aanlevert en u alle door u ontvangen voorschotten kinderopvangtoeslag over een heel jaar aan de belastingdienst moet terugbetalen. Onderneem daarom tijdig actie als u een definitieve beschikking tot terugbetaling van kinderopvangtoeslag ontvangt. Soms is het handig om een belastingadviseur voor u aangifte Inkomstenbelasting te laten doen, op basis waarvan uw jaarinkomen wijzigt voor de fiscus en u per saldo minder kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Wij kunnen kosteloos adviseren of dit in uw situatie soelaas kan bieden. Neem met ons contact op als u kinderopvangtoeslag moet terugbetalen en u bent het daar niet mee eens. Bezwaar maken is een optie.

zakelijk

Neem met ons contact op als u kinderopvangtoeslag moet terugbetalen en u bent het daar niet mee eens. Bezwaar maken is een optie.