overheid

Inkomensverklaring Raad voor Rechtsbijstand aanvragen

Wilt u een inkomensverklaring bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen voor vermindering van griffierechten voor een gerechtelijke procedure? U kunt dit digitaal doen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. In deze inkomensverklaring vermeldt de Raad voor Rechtsbijstand het inkomen en het vermogen van u en van uw eventuele fiscale partner. De Belastingdienst verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand uw financiële gegevens voor het opstellen van uw inkomensverklaring door de Raad.

Vermindering griffierechten rechtbank

Wilt u vermindering van griffierechten bij de rechtbank voor een gerechtelijke procedure? Maar komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand op basis van een toevoeging, dan kunt u met de inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) korting vragen op de griffiekosten. U moet hiervoor de inkomensverklaring van de RvR aan de griffie van de rechtbank sturen. De griffie is de administratie van de rechtbank waar de zaak dient. Dit is in twee gevallen van belang; wanneer u zelf tot dagvaarding overgaat om een juridisch probleem aan de rechter voor te leggen. En in de situatie dat u wordt gedagvaard voor de civiele rechtbank of in kort geding voor de Voorzieningenrechter. In beide gevallen bent u als procespartij griffierecht verschuldigd en zal de rechter de zaak niet eerder behandeling nemen voordat u als eiser of als gedaagde het verschuldigde griffierecht aan de rechtbank heeft betaald. Stel dat u voor de rechtbank bent gedagvaard tot betaling van een hoge geldvordering, dan kan het griffierecht voor u als gedaagde partij duizenden euro’s bedragen. Middels de door de Raad voor Rechtsbijstand aan u afgegeven inkomensverklaring kunt u dit bedrag door de griffier van de rechtbank doen verlagen tot een fractie van de door u verschuldigde griffiekosten. Indien u het griffierecht niet betaalt, dan zal de rechter uw verweer op de dagvaarding niet in de beoordeling betrekken en verval van instantie verlenen of u niet ontvankelijk verklaren omdat het griffierecht niet is betaald. U wordt dan tot betaling van de vordering veroordeeld en u heeft inhoudelijk geen verweer kunnen voeren bij de rechter.

Inkomensverklaring Raad voor Rechtsbijstand schriftelijk aanvragen

Wilt u uw inkomensverklaring bij de Raad voor Rechtsbijstand schriftelijk aanvragen? Dan kunt u dit doen door een ingevuld aanvraagformulier per post te sturen naar: Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch. U krijgt de inkomensverklaring dan schriftelijk thuisgestuurd door de RvR. Wanneer u de aanvraag digitaal met uw DigiD bij de RvR heeft gedaan, dan kunt u digitaal kiezen of uw de verklaring van de Raad per post wilt ontvangen of in uw berichtenbox op MijnOverheid. MijnOverheid is een digitale service van de overheid waarbij u als burger uw persoonlijke gegevens en lopende aanvragen bij verschillende overheidsdiensten kunt inzien, zoals het UWV, de gemeente en de Raad voor Rechtsbijstand. De actuele status van uw aanvraag inkomensverklaring bij de RvR kunt u in de berichtenbox van MijnOverheid bij Mijn rechtsbijstand bekijken.

Inkomensverklaring voor andere zaken

U kunt uw inkomensverklaring ook voor andere zaken gebruiken;

  • Voor kosteloze rechtsbijstand in het buitenland.
  • Voor tariefvermindering bij een notaris.
  • Voor de verlaging van de aanvraagkosten naturalisatie.
  • Voor een indicatie of uw op basis van uw inkomen in aanmerking voor een toevoeging voor een (pro deo) advocaat in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • Voor kostenverlaging voor gezinshereniging of machtiging voorlopig verblijf (mvv).

Neemt u bij vragen over uw inkomensverklaring Raad voor Rechtsbijstand contact op met Sociaal Verhaal voor gratis advies over vermindering van griffierecht bij een gerechtelijke procedure.

studiefinanciering

Neemt u bij vragen over uw inkomensverklaring Raad voor Rechtsbijstand contact op met Sociaal Verhaal