Lindorff

Incassokosten en huurachterstand

De deurwaarder rekent u incassokosten in de dagvaarding in geval van huurachterstand. De incassokosten zijn niet altijd juist berekend bij dagvaarding voor huurachterstand. De wetgever en de rechters hebben duidelijke regels opgesteld wanneer een deurwaarder – en voor welk bedrag –  incassokosten bij huurachterstand mag rekenen. Het eerste waar u op moet letten als u door de gerechtsdeurwaarder bent gedagvaard voor huurachterstand, is dat er een zogenaamde veertien-dagen-brief, een ‘WIK-brief’ (Wet Incasso Kosten), is verzonden door de deurwaarder.  Dit is een aanmaning van de deurwaarder voor de huurachterstand, waarin u de mogelijkheid krijgt om binnen veertien dagen na de verzenddatum van de WIK-brief, de huurachterstand te betalen, zonder rente en buitengerechtelijke incassokosten. Heeft de deurwaarder u deze veertien-dagen-brief niet verstuurd, maar bijvoorbeeld alleen een normale aanmaning met rente en incassokosten, dan kunt u in de dagvaardingsprocedure aan de rechter vragen om de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten af te wijzen. Dit omdat de wettelijk vereist ‘veertien-dagen-brief’ niet door de deurwaarder is verstuurd. Is er wel vóór de dagvaarding een veertien-dagen-brief voor de huurachterstand verstuurd, dan moet u goed kijken of de betalingstermijn in de deurwaardersbrief niet te kort is; de deurwaarder moet u in de ‘WIK-brief’ een termijn van veertien dagen ná de verzending van de brief geven om de huurachterstand zonder rente en incassokosten te kunnen betalen. Soms staat er in de brief van de gerechtsdeurwaarder, ‘veertien dagen na deze brief’. Dit is onjuist, er moet staan ‘na verzending van deze brief’.  Als de deurwaarder deze ‘aanmaning zonder kosten’ niet goed heeft geformuleerd, of de betalingstermijn klopt niet, dan kunt u hiermee bij de kantonrechter verweer voeren tegen de in de dagvaarding gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Heeft u een dagvaarding ontvangen voor huurachterstand en wil u weten of er niet te hoge incassokosten door de deurwaarder worden gerekend, neem dan met Sociaal Verhaal contact op. Wij helpen u gratis.

Te hoge incassokosten in dagvaarding bij huurachterstand

Er worden vaak te hoge incassokosten in een dagvaarding voor huurachterstand door de gerechtsdeurwaarder gevorderd. In de veertien-dagen-brief, voorafgaand aan de dagvaarding, staat het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten genoemd, dat u moet betalen als u niet binnen de ‘veertien dagen termijn’ alsnog de huurachterstand betaalt.  Dit bedrag aan incassokosten is berekend over de huurachterstand die bestond op het moment van het versturen van de ‘WIK-brief’ door de deurwaarder. Een dagvaarding voor huurachterstand, waarin eveneens ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van gehuurde wordt gevraagd, volgt meestal een paar maanden later. Uw huurachterstand is dan opgelopen en hoger dan de huurachterstand vermeld in de oude ‘veertien dagen brief’ van de deurwaarder. Veel deurwaarders denken slim te zijn en vorderen in de dagvaarding incassokosten berekend over de nieuwe – hogere – huurachterstand. Hierdoor zijn de buitengerechtelijke incassokosten die u volgens de dagvaarding moet betalen, een stuk hoger dan de oorspronkelijke vordering aan incassokosten die in de eerdere ‘WIK-brief’ door de deurwaarder werd genoemd. De deurwaarder mag in de dagvaarding alleen de incassokosten vorderen die in de ‘WIK-brief’ zijn genoemd. En dus niet later hogere incassokosten opvoeren in de dagvaarding. Vergelijk dus altijd de hoogte van de in de dagvaarding gevorderde buitengerechtelijke incassokosten met het bedrag aan incassokosten dat destijds in de ‘veertien-dagen-brief’ stond vermeld. Als hier verschil in zit, geeft dit dan aan bij de rechtbank in een reactie op de dagvaarding. De rechter zal vervolgens niet de te hoge incassokosten in de dagvaarding toewijzen. U dient de rechter hier zelf op te wijzen in de dagvaardingsprocedure. Doet u dit niet, dan wijst de rechtbank de hogere incassokosten van de deurwaarder toe. En dit bovenop de huurachterstand en de proceskosten. Als u zelf niet goed kunt beoordelen of de in de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder berekende incassokosten juist zijn, neem met ons contact op zodra u de dagvaarding voor huurachterstand heeft ontvangen. Wij helpen u met verweer voeren tegen te hoge buitengerechtelijke incassokosten bij dagvaarding.

studiefinanciering

Als u zelf niet goed kunt beoordelen of de in de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder berekende incassokosten juist zijn, neem met ons contact op zodra u de dagvaarding voor huurachterstand heeft ontvangen.