Hulp bij voorbereiding herkeuring WIA UWV

Hulp bij de voorbereiding voor een herkeuring van de WIA door het UWV? Bel Sociaal Verhaal. Wij helpen als u het na de WIA herkeuring niet eens bent met de UWV conclusie over uw WIA-uitkering. Het UWV gaat de komende jaren duizenden arbeidsongeschikten oproepen voor een herkeuring. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, is de kans groot dat u vroeg of laat eveneens wordt opgeroepen voor een herkeuring door het UWV. Het is van belang dat u zich goed voorbereid op de WIA herkeuring. De oproep van het UWV richt zich in de eerste plaats op de herkeuring van chronisch zieken die al ongeveer zeven jaar thuis zitten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Afhankelijk van de medische situatie van de arbeidsongeschikte, nodigt het UWV u bij het UWV op kantoor uit voor de herkeuring, of komt de UWV verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij u thuis langs. De reden van deze grote herkeuringsoperatie door het UWV is gelegen in het feit dat het UWV meer arbeidsongeschikten uit de WIA en aan het werk wil krijgen. Op persoonlijk vlak kan uw herkeuring er ook toe leiden dat u voor een lager percentage arbeidsongeschikt wordt verklaard voor de WIA, met als gevolg dat uw WIA-uitkering wordt verlaagd. Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage na herkeuring tot onder de 35% daalt, dan heeft u geen recht meer op een WIA-uitkering van het UWV. En wordt uw uitkering stopgezet. U heeft dus alle reden om u goed voor te bereiden als u een oproep voor een herkeuring van het UWV ontvangt.

Sociaal Verhaal werkt samen met professionele onafhankelijke medische expertisebureaus die hulp verschaffen bij de voorbereiding op een WIA herkeuring door het UWV. Neem daarom met ons contact op als u van het UWV een uitnodiging voor een herkeuring heeft ontvangen. De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van een onafhankelijk expertisebureau kunnen u helpen met de voorbereiding op de herkeuring. Indien u laag of geen inkomen heeft, dan helpen zij u om bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor bijzondere bijstand voor de eventuele kosten die verbonden zijn aan de voorbereiding op een herkeuring door het onafhankelijk expertisebureau.

Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid WIA

De herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV uitgevoerd. Er wordt onder meer onderzocht of u vanuit uw huidige situatie weer aan het werk zal kunnen, eventueel na het volgen van een cursus of een re-integratietraject bij een werkbedrijf of vrijwilligersorganisatie. Het UWV wil na de herbeoordeling meer intensief contact met u gaan onderhouden. Dit betekent dat het UWV arbeidsongeschikten minimaal twee keer per jaar zal uitnodigen voor een gesprek. Met sommige WIA-cliënten zal het UWV zelfs vier maal per jaar herbeoordelingsgesprekken gaan voeren. Om dit in de praktijk waar te kunnen maken, zal het UWV extra artsen aannemen om zo snel mogelijk te kunnen overgaan tot terugkerende herbeoordeling van arbeidsongeschiktheid voor WIA-uitkeringen. De prognose van het UWV is om over twee jaren voldoende keuringsartsen in dienst te hebben om alle mensen met een WIA-uitkering regelmatig op te roepen voor een herbeoordeling door het UWV.

Hulp bij herkeuring WIA-uitkering?

Wilt u hulp bij herkeuring voor de WIA? En bent u bang dat uw uitkering in gevaar komt? In dat geval is het zinvol om een goede voorbereiding te treffen op uw WIA herkeuring. Een onafhankelijk expertisebureau biedt hulp om u voor te bereiden op de herkeuring. Hierdoor vergroot u uw kans om uw huidige WIA-uitkering te behouden. En mocht het UWV uw uitkering toch willen stopzetten naar aanleiding van de herkeuring, dan helpt Sociaal Verhaal met bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV. Dit ook indien uw arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV wordt verlaagd. Wij helpen u dan om deze beslissing aan te vechten. Sociaal Verhaal beschikt over gespecialiseerde advocaten die menige bezwaar- en beroepsprocedure tegen het UWV hebben gewonnen. Met de juiste hulp en voorbereiding vergroot u uw kansen aanzienlijk om uw WIA-uitkering te behouden. Wij kunnen u helpen zodra u een brief van het UWV heeft ontvangen voor een herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheidspercentage in het kader van de WIA. Onze hulp is gratis voor onze doelgroep.

zakelijk

Hulp bij de voorbereiding voor een herkeuring van de WIA door het UWV? Bel Sociaal Verhaal.