Huisuitzetting voorkomen tips

Is er sprake van dreigende huisuitzetting en wilt u tips om dit te voorkomen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor directe hulp. Is er nog geen sprake van huisuitzetting op korte termijn en wilt u zelf proberen om de ontruiming van uw woning te voorkomen? Lees dan onderstaande tips. Indien u onze tips nauwgezet volgt, dan is de kans groot dat u zelf zonder hoger beroep, huisuitzetting kunt voorkomen.

  • Neem direct bij één maand huurachterstand contact op met de verhuurder om een betalingsregeling af te spreken. Zo voorkomt u dat er snel een deurwaarder of incassobureau wordt ingeschakeld om de huurachterstand te incasseren. Veelal worden er dan incassokosten en wettelijke rente bij de huurachterstand opgeteld en moet u meer betalen.
  • Kunt u de huur voor langere tijd niet betalen, meld u dan aan bij een NVVK-schuldhulpbureau, bijvoorbeeld een gemeentelijke kredietbank (GKB). Als u bent aangemeld bij een NVVK-schuldhulpbureau, dan mag een verhuurder u niet zomaar op straat zetten als u de huur niet kunt betalen. In sommige steden zijn er samenwerkingsconvenanten afgesloten tussen woningbouwverenigingen en gemeentelijke kredietbanken. Als u bent aangemeld bij de GKB, dan is het in het uiterste geval mogelijk om middels het aanvragen van een moratorium een dreigende huisuitzetting te voorkomen. Informeer bij ons.
  • Heeft u al een aanmaning of dagvaarding van de deurwaarder ontvangen voor huisuitzetting, dien dan een aanvraag in bij de gemeente, de dienst Werk en Inkomen, voor bijzondere leenbijstand voor de huurschuld. U vraagt vanwege uw noodtoestand, ‘de dreigende woningontruiming’ aan de gemeente om geld te lenen, zodat u niet uw huis wordt uitgezet. Veel gemeenten ontmoedigen een aanvraag bijzondere leenbijstand, door te zeggen dat zij geen bijzondere bijstand voor schulden verstrekken. U moet zich echter niet laten afschrikken, maar zorgen dat de gemeente uw aanvraag bijzondere leenbijstand in behandeling neemt en u daarvan een ontvangstbevestiging stuurt.
  • Een derde tip is dat u een advocaat namens u de verhuurder of de deurwaarder laat aanschrijven, waarin uw advocaat hoger beroep huisuitzetting of andere rechtsmiddelen, zoals een voorlopige voorziening (kort geding), of verzetprocedure aankondigt. Als u geen of laag inkomen heeft, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien voor hoger beroep huisuitzetting of voor een verzetprocedure tegen een verstekvonnis tot huisuitzetting.
  • Bent u door de deurwaarder gedagvaard voor huurachterstand en huisuitzetting, stuur dan vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum van de rechtbank schriftelijk een uitstelverzoek van de zitting aan de rechter. U kunt dit ook vóór de zittingsdatum in persoon afgeven bij de rechtbank waar uw zaak dient. In principe krijgt u altijd één keer vier weken uitstel van de rechtbank om op de dagvaarding te reageren. Een tweede verzoek tot uitstel wordt door de rechter ingewilligd als u in uw tweede verzoek tot uitstel een dringende reden opgeeft waarom u opnieuw uitstel wil om op de dagvaarding te reageren. Als u niet precies weet hoe u dit moet formuleren, neem dan met ons contact op als u een dagvaarding tot huisuitzetting heeft ontvangen.
  • Ligt er een vonnis van de rechter tot huisuitzetting en zijn er geen rechtsmiddelen meer mogelijk, bijvoorbeeld omdat u in persoon heeft geprocedeerd en de termijn voor hoger beroep tegen huisuitzetting is verstreken, zorg dan dat u uw woning tijdig vóór de datum van huisuitzetting zelf leeg maakt en u de sleutels bij de verhuurder inlevert. Op deze manier bespaart u zich de hoge kosten die aan woningontruiming zijn verbonden, zoals de kosten van de slotenmaker, de verhuizers en de gerechtsdeurwaarder.
  • De belangrijkste tip om huisuitzetting te voorkomen, is dat u gelijk met ons contact opneemt zodra u een dreigbrief van de deurwaarder, of uw huisbaas of verhuurder tot huisuitzetting wegens huurachterstand heeft ontvangen. De meeste woningontruimingen door huurachterstand zijn te voorkomen, als er op tijd actie wordt ondernomen.