Hoogte bijstandsuitkeringen vanaf 1 januari 2023

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen in dit overzicht zijn de bedragen die betaald worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies betaald. Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

Bekijkt u deze informatie op een mobiel? Draai dan uw scherm om de tabellen helemaal in uw scherm te zien.

Hoogte bijstandsuitkering 21 jaar tot AOW-leeftijd

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand
Alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens €1.195,66
Alleenstaande ouders / Eenpersoonshuishouden €1.195,66
Partners / gehuwden en samenwonenden €1.708,08
2 kostendelers* €854,04
3 kostendelers* €740,17
4 kostendelers* €683,23
5 kostendelers* €649,07
6 kostendelers* €626,35

*)In de meeste gevallen geldt de kostendelersnorm als u met meer mensen boven de 21 jaar in één huis woont. Kijk op kostendelersnorm voor meer informatie over wat een kostendeler en kostendelersnorm precies is.

Hoogte bijstandsuitkering 18-21 jaar

Personen van 18-21 jaar Per maand
Alleenstaanden €295,20
Alleenstaande ouders €295,20
Partners / gehuwden en samenwonenden:
Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen €590,40
Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen €932,02
Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen €1.149,24
Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren) €1.490,86
Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €636,82
Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €295,20

De vakantietoeslag is 5% van de bijstandsuitkering. De vakantietoeslag wordt opgespaard en één keer in het jaar in de maand juni uitbetaald of eerder als uw bijstandsuitkering is gestopt.

Het aanvragen van een daklozenuitkering is persoonsgebonden. Neem hiervoor contact op met uw consulent.

Heeft u vragen over de hoogte van de uitkering neem contact op met Sociaal Verhaal