overheid

Bedragen bijstand 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 2% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2019:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2020 en 1 juli 2019, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wie hoogte uitkering 1 januari 2020 hoogte uitkering 1 juli 2019
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 254,31
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520 € 508,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder € 1.010 € 990,41
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 254,39
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 820 € 803,19
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.312 €1.284,82
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande € 1.052 € 1.030,41
een alleenstaande ouder € 1.052 € 1.030,41
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd €1.503 €1.472,03
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.176 €1.154,03
een alleenstaande ouder €1.176 € 1.154,03
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.595 €1.573,16
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.595 €1.573,16

Hoeveel vermogen mag u in 2020 hebben?

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen worden per 1 januari 2020 verhoogd naar:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2020

wie: maximaal toegestaan vermogen in 2020
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.225
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.450
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.450
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1 € 52.500

Conclusie bedragen bijstand 2018, 2019 en 2020 Participatiewet

De nieuwe regels uit de Participatiewet kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Ook vervalt het verschil in bijstand tussen een volwassene met een kind (alleenstaande ouder) of zonder een kind als er ook nog een andere volwassene woont. Een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner kan recht hebben op een verhoogde uitbetaling uit het kindgebonden budget. Voor het overige zijn door de indexatie met het cijfer van de algemene prijsontwikkeling in ons land, de bedragen van de bijstand in 2020 hoger dan in 2019 en waren per 1 juli 2019 hoger dan per 1 januari 2019.