Hoger beroep tussentijdse beëindiging WSNP

Wilt u hoger beroep instellen tegen de tussentijdse beëindiging van de WSNP? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp bij hoger beroep tegen de tussentijdse stopzetting van de WSNP. Als u belangrijke verplichtingen van het WSNP-traject niet nakomt, dan zal de bewindvoerder bij de rechtbank een verzoek indienen tot tussentijdse beëindiging van de WSNP. Als de rechtbank het verzoek van de bewindvoerder toewijst, dan heeft u acht dagen de tijd om bij het gerechtshof hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank tot tussentijdse beëindiging WSNP. U kunt niet zelf hoger beroep instellen bij het Hof tot tussentijdse stopzetting van het WSNP-traject. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan kunnen wij een gratis advocaat voor u inschakelen om hoger beroep in te stellen tegen de tussentijdse stopzetting van de wettelijke schuldsanering bij het Gerechtshof.

Verplichtingen wettelijke schuldsaneringsregeling

Welke verplichtingen bij de wettelijke schuldsaneringsregeling moet u nakomen om een tussentijdse stopzetting van de WSNP te voorkomen? De bewindvoerder zal in de meeste gevallen alleen een verzoek bij de rechtbank indienen voor tussentijdse beëindiging WSNP als één van de vier belangrijkste verplichtingen bij de schuldsaneringsregeling niet worden nagekomen.

  • Informatieplicht WSNP.

U bent verplicht om tijdens de WSNP de bewindvoerder op de hoogte te houden van alle wijzigingen op het gebied van financiën en zaken die de voortgang van de WSNP kunnen beïnvloeden. Wanneer de bewindvoerder door uw (ver)zwijgen constateert dat de bewindvoering in gevaar komt, dan zal de bewindvoerder aan de rechtbank verzoeken om het schuldsaneringstraject te beëindigen voordat de drie jaar is vol gemaakt.

  • Sollicitatieplicht WSNP.

Tijdens de WSNP moet u zich houden aan de sollicitatieplicht. U moet tijdens de WSNP voldoende moeite doen om uw inkomenspositie te verbeteren.  Er kan dan immers meer geld voor de schuldeisers wordt gereserveerd door de bewindvoerder. U bent dus verplicht om gedurende de WSNP te solliciteren om u maandelijks inkomen te verhogen. Wanneer u dit weigert, dan kan de bewindvoerder aan de rechtbank vragen om de schuldsanering tussentijds te beëindigen. Hier moet u dan met een advocaat hoger beroep instellen tegen deze tussentijdse beëindiging van de WSNP vanwege schending van de sollicitatieplicht.

U kunt tijdens de WSNP aan de rechter-commissaris vragen om te worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht in de WSNP. Bijvoorbeeld als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. De rechters hebben richtlijnen voor de WSNP over de sollicitatieplicht. De Recofa richtlijnen. Hierin staat bijvoorbeeld dat het hebben van jonge kinderen niet automatisch leidt tot een vrijstelling van de sollicitatieplicht in de WSNP. En dat er minimaal vier keer per maand gesolliciteerd moet worden in de WSNP. Een ontheffing van de sollicitatieplicht op medische gronden, wordt alleen verleend na een medisch onderzoek. Er moet dan een verklaring van een arts worden overgelegd. En tot slot bestaat er bij part-time werk een sollicitatieplicht totdat u 36 uur per week aan het werk bent.

rechtbank

  • Afdrachtplicht WSNP.

Als de WSNP is uitgesproken, dat moet u drie jaar leven op minimumniveau. De hoogte van uw WSNP-inkomen wordt vastgesteld volgens het VLTB-rapport. VLTB staat voor ‘Vrij Te Laten Bedrag’. De hoogte hiervan is vergelijkbaar met de wettelijke beslagvrije voet, aangepast met enkele zaken. Voor u betekent dit dat u gedurende de WSNP alle inkomsten boven uw VLTB-inkomen moet afdragen aan de boedel. Het boedelbedrag wordt door de bewindvoerder beheerd en komt uiteindelijk de schuldeisers toe.  Als u tijdens de WSNP niet uitkomt met het maandelijks VTLB bedrag, dan kunt u de rechter-commissaris vragen om uw maandelijks VTLB bedrag aan te passen, op basis van uw persoonlijke omstandigheden. Het niet afdragen van inkomsten aan de boedel, leidt er toe dat de bewindvoerder de rechtbank de WSNP tussentijds zal doen beëindigen. U heeft dan acht dagen de tijd om hoger beroep bij het gerechtshof in te stellen tegen de tussentijdse beëindiging van de WSNP vanwege schending van de afdrachtplicht.

  • Geen nieuwe schulden tijdens de WSNP.

U mag geen nieuwe schulden maken tijdens de WSNP. Als u dit wel doet, dan zal de bewindvoerder de rechtbank vragen om de wettelijke schuldsanering tussentijds stop te zetten. De meeste verzoeken van bewindvoerders tot tussentijdse beëindiging WSNP gaan over het ontstaan van nieuwe schulden gedurende de schuldsanering. Als er nieuwe schulden in de WSNP ontstaan, dan dient u deze schulden door familie of kennissen te laten betalen. Daarmee voorkomt u dat de WSNP tussentijds wordt beëindigd vanwege het ontstaan van nieuwe schulden in de WSNP. En vindt de rechtbank de nieuwe schulden zwaarwegend genoeg om de WSNP tussentijds te beëindigen, dan rest u alleen de mogelijkheid van hoger beroep tegen de tussentijdse beëindiging van de WSNP. Wij kunnen u helpen met een advocaat om hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof. Neem daarom tijdig met ons contact op. U heeft maar acht dagen de tijd voor hoger beroep.

Wilt u hoger beroep instellen tegen de tussentijdse beëindiging van de WSNP? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp bij hoger beroep tegen de tussentijdse stopzetting van de WSNP.