Hoger beroep afwijzing WSNP

Wilt u hoger beroep instellen tegen uw afwijzing toelating WSNP door de rechtbank? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing toelating WSNP. U heeft acht dagen na de uitspraak van de rechtbank de tijd om hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof. U heeft hier een advocaat voor nodig. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing toelating WSNP door de rechtbank. Onze advocaat stelt met een verzoekschrift hoger beroep in tegen de afwijzing WSNP bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof behandelt het hoger beroep zeer snel, zodat de schuldenaar en de schuldeisers weten waar ze aan toe zijn. U bent geen griffierecht aan het Gerechtshof verschuldigd om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing WSNP. Indien u de termijn voor hoger beroep tegen de afwijzing WSNP laat verstrijken, dan kunt u niet meer in de WSNP.  Neem daarom direct met ons contact op zodra u de afwijzing toelating WSNP van de rechtbank of van uw bewindvoerder heeft ontvangen. U heeft maar acht dagen om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing toelating WSNP.

Aanvraag toelating WSNP

Om een aanvraag voor toelating WSNP bij de rechtbank in te kunnen dienen, moet er sprake zijn van problematische schulden die u niet op een andere manier kunt oplossen. U heeft al geprobeerd om via een minnelijk schuldhulptraject tot een regeling met alle schuldeisers te komen. Dit is echter niet gelukt en uw schuldeisers gaan niet akkoord met het afbetalings- of kwijtingsvoorstel van de gemeentelijke kredietbank of van uw schuldhulpbureau. Als dit het geval is, dan kan de kredietbank of uw (beoogde) bewindvoerder een aanvraag voor toelating tot de WSNP indienen bij de rechtbank. De WSNP staat voor ‘Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen’. Gedurende dit driejarig wettelijk schuldsaneringstraject, worden alle schulden gesaneerd. U heeft in de WSNP niet het beheer over uw eigen inkomen en u krijgt drie jaar lang een minimum inkomen van 90% van de bijstandsnorm om van te leven. Het meerdere van uw inkomen wordt door de WSNP bewindvoerder gereserveerd om uw schuldeisers van te betalen. Het is de bedoeling dat u in de periode van de WSNP zoveel mogelijk geld voor de boedel verdient en u zich aan alle regels van de WSNP houdt, zodat u aan het eind van de drie jaar WSNP door de rechtbank een schone lei wordt verleend.

Afwijzingsgronden aanvraag WSNP

Op de volgende afwijzingsgronden kan uw aanvraag WSNP afgewezen worden door de rechtbank.

  • De schulden zijn niet te goeder trouw ontstaan (zoals boetes en fraudevorderingen).
  • U mag niet tien jaar voorafgaand aan uw verzoek WSNP al in de WSNP hebben gezeten.
  • U moet regelmatig inkomen hebben gedurende de WSNP.
  • U heeft niet eerst een minnelijk schulphulptraject gevolgd.
  • De rechtbank is van mening dat u de schulden op een andere manier kunt betalen.
  • De rechtbank vindt dat u de WSNP waarschijnlijk niet met goed gevolg zal doorlopen.

Wanneer de rechtbank op één van deze gronden de aanvraag toelating WSNP weigert, dan heeft dit voor u zwaarwegende financiële consequenties. U komt niet van uw schulden af en deurwaarders mogen weer bij u beslag leggen en reeds gelegde beslagen blijven in stand. Neem daarom bij een afwijzing aanvraag WSNP door de rechter direct contact op met Sociaal Verhaal om te bezien of instellen hoger beroep tegen de afwijzing WSNP zinvol is. Als het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof kansrijk is, dan helpen wij u met een gratis advocaat voor hoger beroep tegen de afwijzing WSNP. Zoals eerder gezegd, heeft u maar een beroepstermijn van acht dagen na de uitspraak van de rechtbank tot afwijzing aanvraag WSNP. Het instellen van beroep kost u niets en als u het hoger beroep onverhoopt verliest, dan betaalt u geen proceskosten aan het Gerechtshof of aan uw advocaat.

zakelijk

Wilt u hoger beroep instellen tegen uw afwijzing toelating WSNP door de rechtbank? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing toelating WSNP.