werkgever

Herkeuring WIA UWV, wat nu?

Het UWV gaat 10.000 arbeidsongeschikten voor de WIA herkeuren. Heeft u een WIA-uitkering en bent u opgeroepen voor een herkeuring door het UWV en wilt u weten wat nu ? Bel dan naar Sociaal Verhaal. Wij adviseren u gratis hoe u om moet gaan met de WIA herkeuring door het UWV. Ongeveer 20.000 arbeidsongeschikten met een WIA uitkering zullen een oproep van het UWV voor een herkeuring krijgen. HET UWV trekt daarvoor miljoenen euro extra uit. Het gaat daarbij om herkeuring van chronisch zieken die een jaar of zeven thuis zitten met een arbeidsongeschiktheidskeuring. Denk aan mensen met een gewrichtsaandoening, hartziekten of kanker of een psychische ziekte als depressie. Het UWV vraagt arbeidsongeschikten om naar het UWV te komen voor een herkeuring of het UWV bezoekt de arbeidsongeschikten thuis.

Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid WIA uitkering

Er zal door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid voor hun WIA uitkering plaatsvinden. Er wordt gekeken of de mensen met een WIA uitkering weer aan het werk kunnen, eventueel na het volgen van een cursus. Het UWV wil twee keer per jaar contact met arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering. Sommige cliënten wil het UWV vier keer per jaar voor een herbeoordelingsgesprek uitnodigen. Het UWV gaat extra artsen aannemen om sneller over te kunnen gaan tot een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid voor WIA uitkeringen. Op dit moment neemt het UWV ongeveer 50 nieuwe UWV verzekeringsartsen per jaar aan. Het UWV denkt over twee jaar voldoende keuringsartsen te hebben om alle mensen met een WIA-uitkering regelmatig op te roepen voor een herkeuring door het UWV. Op dit moment zet het UWV al basisartsen, artsen in opleiding en andere medici in voor WIA herkeuringen. De bedoeling van deze beleidswijziging van het UWV is om meer mensen uit de WIA te helpen en weer aan het werk. Ook als mensen voor een lager percentage arbeidsongeschikt worden verklaard voor de WIA, dan kan de WIA uitkering van deze arbeidsongeschikten worden verlaagd.  Met een laag percentage van arbeidsongeschiktheid bestaat er in het geheel geen recht meer op een WIA-uitkering voor arbeidsongeschikten.

Hulp bij herkeuring WIA-uitkering

Heeft u een oproep voor een WIA-uitkering en wilt u hulp ? Sociaal Verhaal helpt u om u voor te bereiden op de herkeuring voor een WIA uitkering. Onze hulp bij herkeuring WIA-uitkering is voor onze doelgroep gratis. Neemt u, zodra u een brief van het UWV heeft ontvangen voor een herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheidspercentage in het kader van de WIA, direct contact met ons op. Wij helpen u gratis. Ook bij bezwaar tegen een beslissing van het UWV tot verlaging van uw WIA-uitkering, kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien als u tot onze doelgroep behoort.

zakelijk