Gratis rechtshulp in Nederland

Als u gratis rechtshulp nodig hebt, dan heeft u waarschijnlijk te maken met een juridisch probleem. Eenvoudig geformuleerd zijn juridische problemen zaken die voortkomen uit wetten en maatschappelijke regels.

Voor hulp bij juridische problemen of conflicten kunt u in Nederland terecht bij verschillende instanties voor gratis juridisch advies en gratis rechtshulp. Tegenwoordig kan u op vele locaties in het land organisaties vinden waar u terecht kan voor rechtsbijstand. Al deze hulpverleners zijn voor iedereen toegankelijk en zijn erg laagdrempelig.

Mensen met een niet al te hoog inkomen (en niet te veel vermogen) kunnen aanspraak maken op gratis rechtshulp. Advies is doorgaans gratis en voor de diensten van een advocaat of mediator (wanneer u bent doorverwezen door het juridisch loket) is vaak een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vereist.

gratis rechtshulp

Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen, met betalingsproblemen te helpen met gratis juridisch advies.