Gratis rechtsbijstand

Sociaal Verhaal verstrekt gratis rechtsbijstand aan mensen met laag of geen inkomen. Komen uw essentiële levensbehoeften in het gedrang, door bijvoorbeeld afsluiting van water of energie, huisuitzetting, stopzetting van uw uitkering, of onvrijwillige vrijheidsbeneming? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor gratis juridisch advies per telefoon, per e-mail, via de Whatsapp of op de chat. Wij geven gratis eerste hulp bij juridische vragen. Onze juristen informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden die u heeft om een juridisch geschil op te lossen. De meeste juridische problemen kunt u zelf oplossen, zonder dat u een pro deo advocaat of een andere rechtsbijstandverlener nodig heeft. U heeft niet altijd de kennis paraat om bij een vervelende juridische situatie de juiste stappen te nemen. Sociaal Verhaal wil haar doelgroep door middel van gratis rechtsbijstand bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om ingrijpende juridische problemen zelfstandig op te lossen. Dit kan in eerste instantie door gratis juridisch advies door onze vrijwilligers en juristen.

Gratis rechtsbijstand arbeidsconflict

Heeft u problemen op het werk, wacht dan niet te lang en bel ons voor gratis rechtsbijstand bij een arbeidsconflict. Wanneer u vroegtijdig met ons contact opneemt hoe u met een vervelende situatie op uw werk moet omgaan, dan kan het zijn dat u een juridisch arbeidsconflict voorkomt. Heeft u bijvoorbeeld een officiële waarschuwing van uw werkgever ontvangen, of heeft u te horen gekregen dat u niet meer op uw werk hoeft te komen, of wordt uw salaris niet uitbetaald, vraag ons om gratis telefonische rechtsbijstand. Als u niet op de juiste manier met een arbeidsconflict omgaat en u raakt uw baan kwijt, dan kan het zijn dat het UWV u vervolgens geen WW-uitkering wil betalen omdat u verwijtbaar werkloos bent. Of u bent genoodzaakt om een dure rechtsbijstandsverlener zoals een advocaat of mediator in te schakelen om het conflict over uw arbeid met uw werkgever op te lossen. Zorg dat u dit voor bent en maak gebruik van de mogelijkheid tot gratis rechtsbijstand bij problemen op het werk.

Gratis rechtsbijstand bij ontslag

Is het arbeidsconflict geëscaleerd en heeft u ontslag gekregen van uw werkgever, dan kunt u ons nog steeds vragen om gratis rechtsbijstand bij ontslag. Wanneer u bent ontslagen, dan heeft u vanaf dat moment geen inkomen meer. U moet gelijk een WW-uitkering aanvragen bij het UWV en als het UWV uw aanvraag WW afwijst, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente voor een bijstandsuitkering. De omstandigheid of uw aanvraag voor WW of bijstand wordt toegekend, hangt in belangrijke mate af van uw arbeidsverleden en of u verwijtbaar werkloos bent. Met verwijtbaar werkloos wordt bedoeld of de reden van het ontslag u persoonlijk is aan te rekenen. Als u bent ontslagen wegens herhaaldelijk verzuim of te laat komen, of diefstal, dan kan het zijn dat het UWV u geen WW-uitkering wil betalen en de gemeente u geen bijstandsuitkering. U zit dan zonder geld en er is geen andere instantie die u nog een uitkering kan toekennen. In dit soort gevallen kan Sociaal Verhaal u gratis rechtsbijstand bij ontslag bieden. En mocht het nodig zijn om voor u een advocaat in te schakelen om het ontslag aan te vechten, of om bezwaar te maken tegen de afwijzing van uw www-uitkering door het UWV of van uw bijstandsuitkering door de gemeente, dan helpen wij u met gratis rechtsbijstand door een pro deo advocaat. In spoedeisende gevallen hebben wij dezelfde dag een pro deo advocaat die u gratis rechtsbijstand kan verlenen. Wij bespreken uiteraard eerst met u of rechtsbijstand door een pro deo advocaat zinvol is, of dat u het ontslag of arbeidsconflict met een andere vorm van rechtsbijstand kunt oplossen. Bijvoorbeeld met een onafhankelijke mediator of een jurist van de vakbond of rechtsbijstandverzekering.

studiefinanciering

Sociaal Verhaal verstrekt gratis rechtsbijstand aan mensen met laag of geen inkomen. Komen uw essentiële levensbehoeften in het gedrang, door bijvoorbeeld afsluiting van water of energie, huisuitzetting, stopzetting van uw uitkering, of onvrijwillige vrijheidsbeneming? Neem contact op met Sociaal Verhaal