werkgever

Gratis mediator echtscheiding

Op zoek naar een gratis mediator of mediation? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij regelen een gratis MfN-mediator voor u als u geen of laag inkomen heeft. U wilt scheiden of u zit in een echtscheiding, maar u heeft geen geld voor advocaten om de echtscheiding in gang te zetten. Wij kunnen u van een onafhankelijke echtscheidingsmediator voorzien om voor u beiden de echtscheiding en de omgangsregeling met de kinderen op papier te zetten. U hoeft dan niet in een dure echtscheidingsprocedure bij de rechtbank met advocaten de echtscheiding of omgangsregeling uit te vechten. Na de succesvolle echtscheidingsmediation wordt het echtscheidingsconvenant van de gratis mediator door de rechtbank bekrachtigd en ingeschreven in de registers.  Op deze wijze bent u snel en zonder ruzie te maken tegen minimale kosten van elkaar gescheiden. Neem met ons contact op als u meer informatie wilt over scheiden met behulp van een gratis MfN-registermediator.

Gratis mediator arbeidsconflict

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever en bent u op zoek naar een gratis mediator om de ruzie met uw werkgever via mediation op te lossen? Bel ons dan of u in aanmerking komt voor een gratis mediator om het arbeidsgeschil met uw werkgever te beslechten. De mediator zal dan met u en uw werkgever in overleg treden om te bezien wat de beste oplossing is om het arbeidsconflict te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een beëindigingsovereenkomst waarbij u uit dienst gaat en uw werkgever u een vertrekpremie betaalt. Uw recht op een WW-uitkering van het UWV is daarmee eveneens veilig gesteld. Indien u toch in dienst wilt blijven bij uw werkgever, dan kan er worden gesproken over bijvoorbeeld een functiewijziging of een aanpassing in de arbeidsomstandigheden of werktijden. Ook kunnen nieuwe werkafspraken met uw werkgever in een overeenkomst worden vastgelegd waaraan eenieder zich moet houden. Hierdoor blijft de arbeidsrelatie voortbestaan en is het arbeidsconflict tussen u en uw werkgever opgelost. Wanneer u zich als werknemer heeft ziekgemeld vanwege een conflict op de werkvloer, dan is mediation door een onafhankelijke MfN-mediator vaak de beste weg om uw ziekteverzuim en de verstoorde arbeidsrelatie met uw werkgever, op te lossen. Bel ons gelijk als u niet lekker op uw werk zit en graag tot een goede oplossing met uw werkgever wil komen.

Gratis mediation en de overheid

Heeft u een geschil met de overheid en wilt u dit via gratis mediation oplossen? Bel ons om te bespreken of wij uw conflict met de gemeente of het UWV door een gratis mediator kunnen oplossen. Als u een conflict heeft met de overheid, dan moet u veel geduld hebben. De gemeente en het UWV hebben een lange adem. Wanneer u een negatief besluit of een afwijzende beslissing van het UWV of de gemeente ontvangt, dan kunt u daartegen bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De looptijd van een bezwaarprocedure tegen de gemeente of het UWV duurt erg lang. De overheid heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift en deze termijn kan nog worden verlengd door het UWV of de gemeente. Het kan daarom zinvoller zijn om een mediator voor u met het UWV of de gemeente contact te laten opnemen om te bespreken of uw bezwaarschriftprocedure door mediation is op te lossen. Is bijvoorbeeld uw uitkering stopgezet door de gemeente of uw arbeidsongeschiktheidspercentage onjuist vastgesteld door het UWV, dan kan gratis mediation tot een snelle oplossing leiden. Een langdurige en onzekere bezwaarschriftprocedure tegen de gemeente of het UWV wordt daarmee voorkomen. Neem met ons contact op als u een vervelend besluit van de gemeente of het UWV heeft ontvangen over uw uitkering. Wij laten u direct weten of u voor gratis mediation met de overheid in aanmerking komt.

Uitleg gratis mediation

Wilt u uitleg over mediation en hoe u in aanmerking kunt komen voor een gratis mediator, bel ons. Mediation is een andere naam voor conflictbemiddeling. De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met u en de tegenpartij een oplossing voor uw conflict zoekt. De tegenpartij moet uiteraard ook voor mediation openstaan. Overheidsinstanties zoals de gemeente en het UWV hebben beleidsregels waarin staat wanneer zij instemmen met een mediationtraject. Indien beide partijen het conflict willen oplossen door middel van mediation, dan gaat de mediator eerst met de partijen afzonderlijk praten en vervolgens met de partijen gezamenlijk. De mediator geeft geen oordeel over de juistheid van de meningen van partijen. De mediator is onafhankelijk van elk der partijen en zorgt er voor dat de belangen van beide partijen worden behartigd. Als de mediation tot een oplossing van het geschil leidt, dan maakt de mediator een vaststellingovereenkomst waarin duidelijk de gemaakte afspraken staan vermeld. Indien partijen het eens zijn met de door de mediator op papier gezette afspraken, dan tekent iedereen de vaststellingsovereenkomst. Hiermee is het conflict opgelost. Sociaal Verhaal zet zich in om dure en langdradige rechtszaken te voorkomen met behulp van gratis mediation door ervaren en onafhankelijke MfN-mediators. NfM staat voor Mediator federatie Nederland. De MfN-mediators staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel die alleen gekwalificeerde MfN-mediators mogen dragen. Op de website van het MfN kunt u zien of de mediator die wij voor u inschakelen voor een gratis mediation-traject staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN.

zakelijk

Op zoek naar een gratis mediator of mediation? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij regelen een gratis MfN-mediator voor u als u geen of laag inkomen heeft.