Geen vakantiegeld ontvangen

Heeft u geen vakantiegeld van de gemeente of het UWV ontvangen? Bel eerst zelf naar de gemeente of het UWV en vraag of uw vakantiegeld niet is uitbetaald. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld dat het vakantiegeld pas in juni in plaats van in mei wordt uitbetaald. Of dat uw vakantiegeld over 12 maanden door de uitkeringsinstantie is uitgespreid en u elke maand een deel van uw vakantiegeld krijgt uitbetaald. In plaats van 1x per jaar in de maand mei. Ook kan het zijn dat er beslag is gelegd op uw uitkering, waardoor het UVW of de gemeente uw vakantiegeld niet aan u mag uitbetalen, maar aan de deurwaarder moet overmaken. Daarnaast is het mogelijk dat u een opeisbare schuld aan de gemeente of het UWV zelf heeft te betalen. Uw vakantiegeld wordt dan niet aan u uitbetaald, maar dit wordt ingehouden en verrekend met uw oude schuld aan het UWV of de gemeente. Het is raadzaam om het UWV of de gemeente om een schriftelijke bevestiging te vragen dat u uw vakantiegeld niet ontvangt. Aan de hand van deze brief kunnen wij voor u beoordelen of er mogelijkheden zijn om uw vakantiegeld alsnog door de gemeente of het UWV uitbetaald te krijgen. Soms is er sprake van beslaglegging door een deurwaarder op uw uitkering, waarbij het vakantiegeld – volgens de door de deurwaarder aan het UWV of de gemeente opgegeven wettelijke beslagvrije voet – onder het executoriaal derdenbeslag valt en niet aan u wordt overgemaakt, maar aan de gerechtsdeurwaarder. De ervaring leert dat in de meeste gevallen bij beslag op het vakantiegeld een te lage beslagvrije voet wordt gehanteerd, waardoor u door het vakantiegeld niet uit te betalen, onder de geldende wettelijke beslagvrije voet komt. De deurwaarder, de gemeente en het UWV zijn gehouden om ervoor te zorgen dat u te allen tijde over de voor u geldende beslagvrije moet beschikken om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Als uw besteedbaar inkomen door inhouding of beslag onder de juiste beslagvrije voet is gekomen, dan is daar iets aan te doen. Afhankelijk van de reden van niet uitbetaling van het vakantiegeld, kan daarop voor u actie worden ondernomen, zodat u alsnog uw vakantiegeld krijgt uitbetaald. Indien u wilt weten of u voor een nabetaling van het vakantiegeld in aanmerking komt, dan kunt u een afschrift van de uitkeringsspecificatie van de maand mei aan ons per e-mail of Whatsapp zenden. Op basis hiervan kunnen wij een inschatting maken of er een kans bestaat dat de gemeente of het UWV alsnog uw vakantiegeld moet uitbetalen. En is het vakantiegeld al door uw uitkeringsinstantie aan de deurwaarder overgemaakt, dan moet de deurwaarder dit terugstorten als achteraf blijkt dat er een onjuiste – te lage – beslagvrije voet bij het beslag op uw vakantiegeld is gehanteerd. Vorig jaar heeft onze kosteloze bemoeienis tegen de inbeslagname van het vakantiegeld in 90% van de gevallen tot nabetaling van het ingehouden vakantiegeld geleid. Neem daarom direct met ons contact op als u van uw uitkeringsinstantie duidelijkheid heeft gekregen dat het vakantiegeld niet aan u wordt overgemaakt. Bel dus eerst de gemeente of het UWV als u geen vakantiegeld heeft ontvangen en daarna pas ons.

zakelijk

Neem direct contact met ons contact op als u van uw uitkeringsinstantie duidelijkheid heeft gekregen dat het vakantiegeld niet aan u wordt overgemaakt.