DREIGENDE UITHUISPLAATSING VAN KINDEREN/ BEËINDIGING VAN HET OUDERLIJK GEZAG

Verkeert u in een situatie dat het thuis eventjes niet goed gaat… U heeft wellicht hulp nodig heeft bij het opvoeden van uw kinderen? Dan kan bureau jeugdzorg een goede uitkomst voor u bieden. U gaat dan tijdelijk samenwerken met deze instantie totdat u weer sterk genoeg bent om het alleen aan te kunnen.

Maar ook de samenwerking tussen u en bureau jeugdzorg kan onverhoopt niet verlopen zoals u zou willen. Mocht dit gebeuren dan kan dit zeer vergaande gevolgen hebben. Zelfs tot aan procedures toe om uw kind(eren) uit huis te plaatsen. Bureau Jeugdzorg en/of de Raad van de Kinderbescherming vindt dan dat het beter is dat de kinderen (tijdelijk) elders gaan wonen. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het laatste wat u wilt. Voor uw kind(eren) wordt dit in zijn of haar vroege jaren een ingrijpende situatie welke uw kind zal tekenen voor de rest van het leven en ook uw leven zal er onder lijden. In sommige gevallen kan het maar beter zijn voor beide partijen, om zo later weer op een goede voet verder te kunnen gaan. Maar het is vanzelfsprekend niet wenselijk in een ouder/ kind relatie. 

TOESLAGAFFAIRE 

In de wet staat dat uithuisplaatsing of het beëindigen van het gezag een uiterst redmiddel dient te zijn. Welke enkel & alleen mag worden ingezet indien een andere oplossingen onmogelijk is. 

De toeslagaffaire is een schandaal wat recentelijk heeft plaatsgevonden in Nederland. Hieruit is gebleken dat er helaas grove fouten worden gemaakt en beslissingen zoals uithuisplaatsingen van kinderen op een onzorgvuldige manier tot stand zijn gekomen. En dat in een zo vooruitstrevend land als Nederland. 

Bureau Jeugdzorg is de aangestelde stichting om in te zien of terugplaatsing van een kind op een (korte) termijn mogelijk is. Hier dient te allen tijde een stappenplan aan vooraf te gaan met voorwaarden zwart/ wit op papier. Hierdoor weet u als ouder waar u aan toe bent om uw kind terug te kunnen krijgen. Helaas is ook hier in praktijk bewezen dat bureau Jeugdzorg hierin tekort schiet. Terugplaatsingen duren vaak langer dan noodzakelijk is. 

EX PARTNER

Conflicten in een scheiding komen vaak voor. Vaak worden kinderen gebruikt door de ouders om elkaar dwars te zitten of om iets af te dwingen. Als u in scheiding ligt kan het voorkomen dat uw ex een gerechtelijke procedure opstart om bijvoorbeeld het eenzijdig gezag te verkrijgen. Ook dit is absoluut onwenselijk in een goede ouder/ kind relatie. Tevens is het belangrijk dat een kind met zowel een moeder als een vader opgroeit en hierin niet wordt belemmerd al dan bewust door een van de ouders.

VOORKOMEN UITHUISPLAATSING/ GEZAG BEINDIGING

Kom in contact met Sociaal Verhaal wij proberen eerst met u te bekijken of er ook nog andere mogelijkheden zijn voor uw zijn waaraan u zelf nog niet had gedacht of waar u geen weet van heeft. Te allen tijde proberen wij samen met u de problemen op te lossen. Ook kunnen wij u in contact brengen met een ervaren advocaat om uw belangen te behartigen. 

HERKENT U EEN VAN DE VOLGENDE SITUATIES NEEM DAN DIRECT CONTACT OP MET SOCIAAL VERHAAL

  1. De raad van de kinderbescherming heeft een advies gegeven om uw kind uit huis te plaatsen.
  2. De raad van de kinderbescherming heeft een advies gegeven om uw kind uit huis te plaatsen.
  3. De jeugdbeschermer heeft u gemeld dat er een procedure gestart wordt tot uithuisplaatsing. 
  4. Uw kinderen zijn uit huis geplaatst, maar jeugdzorg wil niet meewerken aan terugplaatsing. 
  5. Uw ex-partner start een procedure tot eenzijdig gezag.