De Vereniging Sociaal Verhaal is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

De bestuursleden van Sociaal Verhaal en de vrijwilligers van Sociaal Verhaal verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij ontvangen  geen onkostenvergoeding of andere financiële beloning voor hun activiteiten.

Omdat Sociaal Verhaal door de Belastingdienst de ‘ANBI-status’ is toegekend, is het voor mensen die de doelstelling van Sociaal Verhaal onderschrijven, mogelijk om ‘fiscaal-vriendelijk’ geld te doneren aan de vereniging Sociaal Verhaal.

Deze donaties en giften worden door Sociaal Verhaal besteed om haar doelgroep beter te kunnen bereiken, onder meer door internetmarketing, promotiemateriaal, standhuur op markten en festivals.

Wanneer u een donatie wilt doen met een specifiek bestedingsoogmerk door Sociaal Verhaal, dan vragen wij u om hierover eerst telefonisch contact met ons op te nemen.

button-start-actie-geef-groen

Belastingvoordelen voor schenkingen aan Sociaal Verhaal (ANBI):

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de  gift vastleggen in een overeenkomst.

Er zijn 2 soorten giften: Gewone giften en Periodieke giften

Als u een gift doet op de door de fiscus voorgeschreven wijze, mag u deze aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden de volgende voorwaarden.

Een gewone gift en een periodiek gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een Algemeen nu beogende instelling (ANBI) zoals Sociaal Verhaal.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Wilt u in het kader van een periodieke gift een schriftelijke overeenkomst opstellen tussen u en Sociaal Verhaal ? Sociaal Verhaal heeft een aantal voorbeeldformulieren die door de Belastingdienst hiervoor zijn opgesteld. Hierdoor weet u zeker dat uw overeenkomst met Sociaal Verhaal voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst. U kunt uw periodieke gift dan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Een periodieke gift in natura is ook mogelijk onder hetzelfde fiscale voordelige regime.

RSIN nummer Sociaal Verhaal: 8530.08.863

Goede doelen zoals Sociaal Verhaal, die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).