overheid

Corona huurkorting voor huurders

Als u een winkel of horecazaak heeft en die is gesloten vanwege de corona regels, dan heeft u recht op huurkorting van uw verhuurder. De hoogte van de huurkorting is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van u en uw verhuurder. Maar in het algemeen is een huurkorting van 50% van de maandhuur gangbaar. Uitstel van huurbetaling of kwijtschelding van de huur door Corona is ook mogelijk.

Huurkorting met terugwerkende kracht

Heeft u nog niet aan uw verhuurder om corona huurkorting gevraagd, dan kunt u dit alsnog doen. Vraag uw verhuurder om terugbetaling van een deel van de huur die u al heeft betaald in de maanden dat uw winkel of restaurant gesloten was vanwege de coronaregels van de overheid. Het is ook mogelijk om uw verhuurder te vragen de door u teveel betaalde huur te verrekenen met de maandhuren die u in de toekomst moet betalen. Uw verhuurder zal u kunnen toestaan om bijvoorbeeld een aantal maanden geen huur te betalen.

Rechtszaken corona huurkorting

Er zijn inmiddels rechtszaken gevoerd door huurders die huurkorting van de huurbaas willen, omdat hun café of winkel gesloten is door de overheidsregels met betrekking tot het coronavirus. Veel horeca-eigenaren en winkels hebben vanwege de coronasluiting al maanden geen inkomen en moeten wel de volle huur betalen. De rechters vinden het niet redelijk dat de financiële gevolgen van het coronavirus en de verplichte sluiting 100% bij de huurder wordt gelegd. In diverse rechtszaken is uitgemaakt dat de huurder en de verhuurder van de bedrijfsruimte de financiële gevolgen van het coronavirus samen moeten dragen. Het is hierom dat de rechter in verschillende procedures heeft uitgemaakt dat een huurkorting van 50% op de maandhuur als richtlijn redelijk is te achten. De verhuurder is verplicht om de huurder tegemoet te komen met een corona huurkorting. Welk percentage dit precies is, bepaalt de rechter aan de hand van de persoonlijke omstandigheden.

Coronacrisis is onvoorziene omstandigheid

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst kon de huurder en de verhuurder niet voorzien dat er een coronavirus zou opduiken, waardoor alle winkels en horecagelegenheden verplicht moeten sluiten. Dit betekent dat de verplichte coronasluiting door de rechter wordt aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid. Het sluiten van uw winkel of restaurant door de coronacrisis behoort niet tot uw normale ondernemingsrisico. De rechtbanken zijn daarom van mening dat de verhuurder een deel van uw lasten moet dragen en u tegemoet moet komen met uitstel van huurbetaling, kwijtschelding van huurachterstand of een maandelijkse huurkorting zolang de sluiting van uw bedrijfsruimte door de coronacrisis voortduurt.

Procedure tegen verhuurder voor huurkorting

Mocht uw verhuurder niet bereid zijn om u huurkorting te geven, dan kunt u een procedure tegen uw verhuurder opstarten om huurkorting of betalingsuitstel via de rechter te verkrijgen. Sociaal Verhaal helpt hierbij. Wij werken samen met verschillende advocaten voor procedures tegen verhuurders om een huurkorting vanwege het coronavirus af te dwingen. Omdat wij weten dat u het financieel zeer moeilijk heeft door de verplichte coronasluiting van uw winkel, café of restaurant, hanteren de advocaten zeer lage tarieven om u te helpen een huurkorting te krijgen via de rechtbank. De advocaat rekent een vast bedrag waar ook de kosten van de rechtbank en de dagvaarding inzitten. Zo wordt u niet geconfronteerd met een hoog uurtarief en achteraf met een extra rekening van de advocaat. De rechtbank zal bij een gunstig vonnis tevens uw verhuurder veroordelen tot betaling van een deel van uw advocaatkosten.

Hulp bij verkrijgen huurkorting van verhuurder vanwege coronacrisis

Sociaal Verhaal verleent gratis hulp aan huurders die hun huur niet meer kunnen betalen omdat de bedrijfsruimte is gesloten door de coronacrisis. Huurkorting, betalingsuitstel of kwijtschelding van de huur is mogelijk. Ook als uw verhuurder u heeft gedagvaard omdat u de huur niet meer kunt betalen, kan Sociaal Verhaal u helpen. Neem direct contact met ons op als u aanmaningen of betalingsherinneringen van uw verhuurder ontvangt voor huurachterstand. Heeft uw verhuurder al een deurwaarder of advocaat ingeschakeld om huurachterstand bij u te incasseren, bel ons direct. Met onze hulp is ontruiming van uw winkel of restaurant te voorkomen en raakt u niet al uw goodwill en inventaris kwijt omdat de verhuurder u geen huurkorting wil geven.

Wilt u meer informatie hebben over de huurkorting neem dan contact op met Sociaal Verhaal.