Cannock Chase dwangbevel ontvangen

Heeft u een dwangbevel van de deurwaarder van Cannock Chase ontvangen en bent u het er niet mee eens? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met laag of geen inkomen om een dwangbevel van Cannock Chase aan te vechten. Cannock Chase is een internationaal incassobureau met 300 medewerkers. Cannock Chase doet voor ongeveer 200 gemeenten in Nederland de incasso van parkeerboetes, terugvorderingen sociale uitkeringen en verhaal. Sommige gemeenten stellen deurwaarders van Cannock Chase aan als gemeentedeurwaarder voor de invordering van gemeentelijke belastingen zoals hondenbelasting, parkeerheffingen, ozb en riool- en reinigingsrecht. Cannock Chase mag daarbij gemeentelijke dwangbevelen uitvaardigen, die vervolgens door de deurwaarders van Cannock Chase namens de gemeente aan u worden betekend. Betaalt u niet na de betekening van het dwangbevel door de deurwaarder, dan mag Cannock Chase beslagleggen op uw inkomen, bankrekening of op de inboedel van uw woning.

Beslaglegging Cannock Chase deurwaarder

Voldoet u niet aan het betalingsbevel van de deurwaarder, dan zal Cannock Chase tot beslaglegging overgaan. Cannock Chase treedt daarbij namens de gemeente op. Als u het niet eens bent met beslaglegging door de deurwaarder van Cannock Chase, dan dient u de gemeente, als opdrachtgever van Cannock Chase, in rechte te betrekken. Een beslaglegging door Cannock Chase kunt u aanvechten via een executiegeschil. Afhankelijk van de hoogte van de vordering in het dwangbevel van de gemeente, is de kantonrechter op grond van artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering als voorzieningenrechter bevoegd. In het ander geval de ‘gewone’ kort geding rechter van de rechtbank waar u woont, of waar de beslaglegging of executie plaatsvindt. Wanneer u het met het dwangbevel zelf niet eens bent, dan kunt u een verzetprocedure opstarten tegen het dwangbevel van Cannock Chase. U heeft hiervoor vier weken de tijd na de betekening van het dwangbevel door de gemeentedeurwaarder van Cannock Chase. De verzetprocedure schorst de executie van het dwangbevel niet, zodat er soms naast de verzetprocedure nog een executiegeschil, een voorlopige voorziening, aanhangig moet worden gemaakt. Wordt u geconfronteerd met een dwangbevel of beslaglegging door een deurwaarder van Cannock Chase, bespreek dan eerst met ons of het instellen van verzet of een kort geding in uw situatie zinvol is. Hierdoor voorkomt u vergeefse proceskosten om de actie van de gemeentedeurwaarder van Cannock Chase aan te vechten.

Beslag bankrekening Cannock Chase

Beslag op uw bankrekening door de deurwaarder van Cannock Chase, komt vaak voor als u geen gevolg geeft aan het dwangbevel van de gemeente. Cannock Chase dient bij beslag op uw bankrekening rekening te houden met de voor u geldende beslagvrije voet. Als er bankbeslag is gelegd bij u door Cannock Chase, doe dan gelijk opgave van uw beslagvrije voet of VTLB berekening aan de deurwaarder van Cannock Chase. En vraag om het door middel van het bankbeslag in beslag genomen banksaldo aan u vrij te geven, voorzover het getroffen banksaldo niet in overeenstemming is met de uw wettelijke beslagvrije voet. Als de deurwaarder van Cannock Chase niet bereid is om aldus het beslag op uw bankrekening op te heffen, neem dan met ons contact op. Als u geen of laag inkomen heeft, dan helpen wij u gratis om beslaglegging door de deurwaarder van Cannock Chase aan te vechten. Ook als daarvoor een verzetprocedure tegen het dwangbevel, of een executiegeschil tegen de beslaglegging door de gemeente, nodig is. Van belang hierbij is dat u ons alle dwangbevelen en beslagstukken van de Cannock Chase deurwaarder mailt. U hoort dan gelijk of wij u kunnen helpen.

zakelijk