Bureau voor Rechtshulp

Bent u op zoek naar het Bureau voor Rechtshulp voor gratis juridisch advies? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Het Bureau voor Rechtshulp bestaat niet meer. Wij geven online juridisch advies, waar vroeger het Bureau voor Rechtshulp een bezoekfunctie had voor sociale minima die juridisch advies of rechtsbijstand zochten. Tijden veranderen; ten gevolge van de moderne communicatiemiddelen is het eenvoudig om juridisch advies te krijgen. Via de chatfunctie op onze website kunt u op elk moment om gratis juridisch advies vragen. Telefonisch is ook mogelijk, via het telefoonnummer dat op onze website staat (normale gesprekskosten). Heeft u geen beltegoed en wilt u liever door ons gebeld worden, vul het contactformulier op de website in en wij bellen u binnen twee werkdagen terug. En bent u niet in staat om de telefoon te beantwoorden, dan ontvangt u een e-mail van ons.

Geschiedenis Bureau voor Rechtshulp

Even in het kort een stukje geschiedenis. Het Bureau voor Rechtshulp is in 1970 door de overheid opgericht als opvolger van de bureaus van consultatie. De gedachte achter de oprichting van het Bureau voor Rechtshulp was om rechtsbijstand en juridische hulp toegankelijk te maken voor mensen met een kleine beurs, de zogenaamde sociale minima. Een ieder in Nederland moet zich op laagdrempelige wijze en tegen geen of minimale kosten tot een rechtsbijstandverlener, zoals een advocaat, kunnen wenden voor juridisch advies, procesvertegenwoordiging of belangbehartiging. In 2002 besloot de overheid – ondanks de succesvolle functie van het Bureau voor Rechtshulp voor de sociale minima –  om de Bureaus voor Rechtshulp op te heffen en te vervangen door twee instanties; het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand. Het Juridisch Loket regelt de toegang tot het rechtsbestel en heeft van de overheid een monopolie positie gekregen om te bepalen of een rechtzoekende een doorverwijzing naar een advocaat krijgt (een zogenaamd diagnosedocument). Zonder diagnosedocument is het voor een rechtzoekende niet mogelijk om een korting te krijgen op de wettelijke eigen bijdrage voor de advocaat. De wettelijke eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit gebeurt automatisch zodra er door een advocaat een toevoeging wordt aangevraagd. Ten tijde van het Bureau voor Rechtshulp speelde dit niet en wij merken in de tegenwoordige praktijk dat sociale minima niet altijd geld hebben om het Juridisch Loket te bellen (25 cent per minuut) of om reiskosten te maken om langs te kunnen gaan bij een vestiging van het Juridisch Loket. Er zijn maar 30 vestigingen van het Juridisch Loket in Nederland, dus niet in elke stad bevindt zich een bezoekadres van het Juridisch Loket. In de tijd van het Bureau voor Rechtshulp was dit anders en konden sociale minima in hun eigen woonplaats geheel gratis terecht voor juridisch advies of rechtsbijstand. Sociaal Verhaal vindt dit geen fijne ontwikkeling voor mensen die toch al geen geld hebben. Reden waarom wij er voor hebben gekozen, om net zoals het Bureau voor Rechtshulp vroeger, mensen geheel gratis van juridisch advies te voorzien. Dit kan telefonisch, per fax, per e-mail, via de chat, de Whatsapp, per post, in persoon of via het contactformulier op onze website. Wij willen net zoals het Bureau voor Rechtshulp destijds, gratis juridisch advies zo beschikbaar mogelijk houden voor onze doelgroep. Gratis is bij ons ook echt gratis. Er zijn geen verborgen (bel)kosten.

Sociaal Verhaal als Bureau voor Rechtshulp

Sociaal Verhaal komt voort uit de leemte die in de rechtshulpverlening is ontstaan na het verdwijnen van het Bureau voor Rechtshulp. Het Bureau voor Rechtshulp zorgde er voor dat in heel Nederland laagdrempelige juridische adviesbureaus stonden waar de burger elke werkdag langs kon voor gratis juridisch advies. Met het verdwijnen van de Bureaus voor Rechtshulp werd het voor de burger, en met name voor de sociale minima, moeilijker om aan gratis juridisch advies te komen. Uiteraard zijn er initiatieven van advocaten en commerciële rechtsbijstandverleners om de doelgroep van het Bureau voor Rechtshulp te bedienen, doch geheel gratis is het niet; of er wordt gewerkt met een ‘betaald telefoonnummer; een 0900-nummer. of men is verplicht om een juridisch abonnement of een verzekering af te sluiten, zoals bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Niet iedereen is financieel in staat om deze kosten te maken. Reden waarom wij graag de uitdaging zijn aangegaan om een volwaardige vervanger van het Bureau voor Rechtshulp te worden; zit u in de financiële of juridische problemen waardoor uw eerste levensbehoeften in het gedrang komen, bel ons voor direct juridisch advies. Als u er op tijd bij bent, dan is huisuitzetting of waterafsluiting in de woning te voorkomen. Ook stopzetting van uw inkomen, uw bijstandsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering is op te lossen, mits u tijdig in actie komt. Wij zijn er voor u. Iedereen in Nederland heef recht op tenminste een sociaal minimum om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Sociaal Verhaal wil hieraan bijdragen.

Zie ook

sociaal verhaal