werkgever

Brief Yarden Uitvaartverzekering ontvangen?

Heeft u een brief van Yarden ontvangen over uw uitvaartverzekering en u bent het er niet mee eens? Neem direct contact op met Sociaal Verhaal om bezwaar te maken.  HIER vindt u een voorbeeldbrief die Yarden aan haar verzekerden met een uitvaartverzekering heeft gestuurd.

Yarden heeft haar verzekerden in juli 2019 een brief gestuurd waarin staat dat de Uitvaartverzekering wijzigt. De wijziging komt er kort gezegd op neer dat de verzekeringspolis onvoldoende dekking biedt om de begrafenis te kunnen betalen. Was het bij de oude polis nog zo dat de uitvaartverzekering dekking gaf voor de gehele begrafenis. Dan is het nu, na de poliswijziging door Yarden, het geval dat er maar een beperkt bedrag wordt uitgekeerd. Met dit beperkte bedrag moeten de nabestaanden zelf de begrafenis of crematie bekostigen. Deze uitkering – van gemiddeld rond de 3.201 euro – dekt de kosten van de begrafenis of crematie niet. De kosten van een gangbare uitvaart liggen tussen de 10.000 en 15.000 euro. De nabestaande worden door de wijziging van de pakketpolis door Yarden met hoge uitvaartkosten geconfronteerd. Dit is heel vervelend wanneer de overledene denkt met een uitvaartverzekering zijn begrafenis denkt te hebben bekostigd, zodat de overgebleven familieleden niet met uitvaartkosten worden opgezadeld na het overlijden van de verzekerde met een Yarden uitvaartpolis.

Verzekerde waarde pakketpolis Yarden

De situatie is extra wrang omdat klanten van Yarden al tientallen jaren premie hebben betaald voor de uitvaartverzekering. De verzekerde waarde die Yarden in haar brief aanbiedt, is veelal een stuk lager dan er jarenlang aan verzekeringspremie aan Yarden is betaald. De vraag is wat er met het verschil aan inleggeld en de verzekerde waarde van de pakketpolis is gebeurd.

Afkoopbedrag polis Yarden

Yarden biedt haar verzekerden een afkoopbedrag als zij bereid zijn de uitvaartpolis op te zeggen. Dit afkoopbedrag is echter een stuk lager dan de verzekerde waarde van de gewijzigde pakketpolis. In onze voorbeeldbrief biedt Yarden op een verzekerde waarde van de polis van € 3.201 een afkoopbedrag van € 2.576,91 aan. De verhouding met de ingelegde maandelijkse premie voor de uitvaartverzekering is daarmee helemaal zoek.

Bezwaar maken tegen brief Yarden uitvaartverzekering

Ons advies is om zo snel mogelijk bezwaar te maken tegen de brief van Yarden over uw uitvaartverzekering. Indien u dit niet zelf wilt doen en daarbij hulp wilt, kunt u ons de brief van Yarden sturen en dan zorgen wij dat er op professionele wijze bezwaar voor u wordt gemaakt.

Wijziging polisvoorwaarden door Yarden onrechtmatig

De kern van uw bezwaar is dat de wijziging van de polisvoorwaarden door Yarden onrechtmatig is. Yarden mag niet zomaar uw ‘natura’ uitvaartverzekering omzetten in een ‘sommenpolis’. Het gevolg daarvan is immers dat u uw eigen begrafenis of crematie niet meer kunt betalen. Ook ingeval de financiële positie van Yarden een aanpassing van uw uitvaartverzekering noodzakelijk maakt, is het de vraag of de nu door Yarden aangeboden bedragen niet te laag zijn. Yarden geeft daar geen enkel inzicht en het zonder deugdelijke onderbouwing verlagen van de verzekerde waarde van de polis duit op onrechtmatigheid. Neem met ons contact op als u uitgezocht wilt hebben of de door Yarden gestelde verzekerde waarde van uw begrafenispolis en het aangeboden afkoopbedrag onrechtmatig zijn. Als dit het geval is, helpen wij u een hogere vergoeding van Yarden te krijgen.

Naturaverzekering Yarden wordt sommenverzekering.

Yarden verandert de naturaverzekering eenzijdig in een sommenverzekering. U bent destijds met Yarden in zee gegaan voor een naturaverzekering. Yarden verandert dit eenzijdig in een sommenverzekering. Dit mag niet zomaar. U moet instemmen met deze wijziging. Stemt u hier niet mee in, dan heeft u recht op een hogere vergoeding dan thans door Yarden is aangeboden. Wij kunnen dit voor u uitzoeken en u adviseren hoe u alsnog een hogere vergoeding van Yarden kunt ontvangen dan op dit moment wordt aangeboden voor het opzeggen van uw uitvaartverzekering.

Heeft u een brief van Yarden ontvangen over uw uitvaartverzekering en u bent het er niet mee eens? Neem direct contact op met Sociaal Verhaal om bezwaar te maken.