Bijzondere bijstand aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen, maar weet u niet of u er recht op heeft? Vult u dan de vragenlijst via bijgaande link in. Hiermee kunt u voor u zelf berekenen of u recht heeft op bijzondere bijstand van uw gemeente en of het voor u zin heeft om bijzondere bijstand aan te vragen. Met het geprinte invulformulier neemt u vervolgens contact op met uw gemeente en dient u een aanvraag bijzondere bijstand in. Zorg dat u een schriftelijke ontvangstbevestiging krijgt van uw aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente. Zonder bewijs van uw aanvraag, kunt u achteraf niet aantonen dat u op een bepaalde datum bij uw gemeente bijzondere bijstand heeft aangevraagd. Wanneer de gemeente u geen bijzondere bijstand wilt toekennen of u krijgt een schriftelijke afwijzing van uw bijzondere bijstand door de gemeente, neemt u dan met ons contact op. Wij helpen u gratis om bezwaar te maken tegen de afwijzing van uw aanvraag bijzondere bijstand door de gemeente. Let u er wel op dat de wettelijke termijn voor bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand door de gemeente, zes weken bedraagt. Laat u deze termijn verstrijken, dan heeft u geen recht meer op bijzondere bijstand en kunt u geen bezwaar meer maken tegen de afwijzing van uw aanvraag door de gemeente. Op onze website staat een voorbeeld bezwaarschrift tegen de afwijzing van de gemeente. Gebruikt u dit voorbeeld bezwaarschrift om alvast de bezwaartermijn veilig te stellen. Hierna kunnen wij u helpen met uw inhoudelijk bezwaar tegen de afwijzing bijzondere bijstand door de gemeente.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen, maar weet u niet of u er recht op heeft? neem dan contact op met Sociaal Verhaal

zakelijk