Bijverdienen met een UWV uitkering

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV en wilt u bijverdienen? Of doet u wel eens een vrijwilligersklus? Wat merkt het UWV aan als werk en moet u bijverdiensten doorgeven?

Elke klus die u doet, betaald of onbetaald, wordt door het UWV als werk aangemerkt. Helpt u de buren met een reparatie, geeft u bijles of doet u aan vrijwilligerswerk? U moet dit aan het UWV doorgeven en in sommige gevallen bent u verplicht vooraf aan het UWV toestemming te vragen. Alles wat u naast uw uitkering bijverdient, ziet het UWV als werk. Of uw bijverdiensten of werk gevolgen hebben voor uw UWV uitkering, verschilt per geval. Het UWV beoordeelt dit afzonderlijk en houdt daarbij rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u al een klus gedaan, of geld verdient naast uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, geef dit alsnog op aan het UWV. U voorkomt hiermee een boete of inhouding van uw uitkering. Op de website van het UWV staat een wijzigingsformulier dat u hiervoor kunt gebruiken. U kunt dit online invullen, waarbij u uw DigiD nodig heeft om te kunnen inloggen.

Spullen verkopen via marktplaats met een UWV uitkering

Verkoopt u spullen via marktplaats en ontvangt u daarnaast een uitkering van het UWV? U hoeft dit niet te melden aan het UWV, behalve als u er uw bedrijf van maakt om geld te verdienen met de verkoop van spullen via marktplaats. Alleen als u een professionele handelaar bent op marktplaats, moet u de inkomsten hiervan aan het UWV opgeven. Als privé persoon mag u – met behoud van uw UWV-uitkering – persoonlijke spullen op marktplaats verkopen en de inkomsten daarvan houden. U hoeft dit niet op te geven aan het UWV of aan de Belastingdienst.

Andere bijverdiensten, uit klussen of een inkomstenvergoeding bij vrijwilligerswerk, moet u wél doorgeven aan het UWV. Gebruik hiervoor het formulier op de website van het UWV ‘Wijzigingen doorgeven met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering’. U bent verplicht om binnen een week nadat het bekend is geworden, of bekend had kunnen zijn, aan het UWV uw neveninkomsten door te geven.

Doet u vrijwilligerswerk naast uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan mag u een onkostenvergoeding van maximaal € 150,00 per maand ontvangen en dit met een maximum van € 1.500,00 per jaar. Uw onkostenvergoeding als vrijwilliger mag daarbij niet boven de € 4,50 per uur uitkomen als u 23 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 23 jaar, dan mag uw onkostenvergoeding niet meer dan € 2,50 per uur bedragen. Eventuele reiskosten zitten in deze onkostenvergoeding en mogen daarnaast niet extra worden vergoed. Ontvangt u in totaal meer dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar als vrijwilligersvergoeding, dan heeft dit gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV zal de volledige onkostenvergoeding op uw uitkering in mindering brengen. Het UWV ziet uw vrijwilligerswerk niet meer als ‘vrijwillig’, maar merkt dit aan als betaald werk. Zorg daarom dat een onkostenvergoeding altijd onder deze normbedragen van het UWV blijft. Er zijn dan geen gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en het UWV zal uw uitkering niet korten met de onkostenvergoeding.

Verhuur kamer met UWV uitkering

Verhuurt u een kamer in uw woning en ontvangt u een UWV uitkering? Het UWV beschouwt uw inkomsten uit particuliere kamerverhuur in beginsel niet als inkomen. U mag een kamer verhuren van het UWV waarbij de inkomsten uit de kamerverhuur niet op uw UWV-uitkering in mindering worden gebracht. Dit is uiteraard anders wanneer u bedrijfsmatig kamers gaat verhuren. Met bedrijfsmatig verhuren bedoelt het UWV dat u via websites zoals ‘Airbnb’ actief naar huurders op zoek gaat en ontbijt of andere faciliteiten voor uw huurders aanbiedt. Is dit het geval, dan merkt het UWV de door u ontvangen huur aan als ‘inkomsten als zelfstandige’.  Dit betekent dat een deel van de huurinkomsten wordt verrekend met uw UWV-uitkering.

Eigen bedrijf beginnen met een UWV uitkering

Wilt u een eigen bedrijf beginnen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, neem eerst contact op met de arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige gaat met u samen onderzoeken of u een eigen bedrijf kunt beginnen. Is dit het geval, dan maakt u met het UWV afspraken over de stappen die u moet zetten om zelfstandig ondernemer te worden. Ditzelfde geldt voor mensen die een WW-uitkering van het UWV ontvangen. Ook voor WW-ers bestaat de mogelijkheid om met behoud van de WW-uitkering een eigen bedrijf te beginnen. Het UWV beschikt over een online training voor zelfstandig ondernemerschap: ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. Deze training kan ook worden gevolgd door mensen met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering.

Ontvangt u inkomen uit uw eigen bedrijf, dan verrekent het UWV uw uitkering met deze inkomsten. Ook als u winst maakt, bekijkt het UWV of uw uitkering verlaagd moet worden, om te voorkomen dat u achteraf veel geld dient terug te betalen. Mocht u besluiten te stoppen met uw bedrijf, dan beoordeelt het UWV opnieuw of dit gerechtvaardigd was en of u niet meer kunt werken. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op een UWV-uitkering en op de hoogte van uw (nieuwe) UWV-uitkering.

Boete of terugbetaling UWV uitkering

De conclusie van het vorenstaande is dat u zekerheidshalve alle inkomsten uit arbeid, eigen bedrijf, en vrijwilligerswerk tijdig aan het UWV moet opgeven. Doet u dit niet, dan kan het UWV u een hoge boete opleggen en u verplichten om teveel ontvangen uitkeringsgelden aan het UWV terug te betalen. Heeft u geen geld meer om het UWV te betalen, dan zal het UWV een incassoprocedure opstarten en zonodig via een deurwaarder beslag leggen om de boete en de teveel ontvangen uitkering te incasseren. Bent u het niet eens met een boetebesluit of terugvordering van uw uitkering door het UWV, neem direct contact op met Sociaal Verhaal. Wij adviseren u gratis en vrijblijvend of u de beslissing van het UWV succesvol kunt aanvechten.

Bent u het niet eens met een boetebesluit of terugvordering van uw uitkering door het UWV, neem direct contact op met Sociaal Verhaal.