Bijstandsuitkering en bijverdienen

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u met werken geld bijverdienen?  En wilt u weten hoeveel u mag bijverdienen naast uw uitkering ? Informeer dan bij de gemeente of u in aanmerking komt voor de vrijlatingsregeling. Volgens de vrijlatingsregeling mag u de eerste zes maanden dat u een bijstandsuitkering ontvangt, met werken geld bijverdienen, zonder dat uw bijverdienen geheel op uw uitkering worden gekort. U hoeft de vrijlatingsregeling niet zelf aan te vragen bij de gemeente. Als u aan de voorwaarden van de vrijlatingsregeling voldoet, dan komt u daarvoor automatisch in aanmerking. De voorwaarden voor de vrijlatingsregeling zijn, dat u een bijstandsuitkering, of een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt, u ouder bent dan 27 jaar en u in deeltijd wil werken. De eerste zes maanden van uw bijstandsuitkering mag u werken waarbij u 25% van uw inkomen uit werk mag behouden. Dit percentage van uw inkomen uit deeltijdwerk wordt dan niet gekort op uw bijstandsuitkering. Er is wel een maximum van € 224,00 netto per maand dat u mag bijverdienen naast uw bijstandsuitkering.  De vrijlatingsregeling geldt alleen in de maanden waarin u inkomsten uit werk heeft. Als de eerste zes maanden nog niet zijn verlopen, dan komt u ook voor de vrijlatingsregeling in aanmerking als deze zes maanden nog niet zijn verlopen. Na het verloop van deze zes maanden, worden u volledige inkomsten op uw uitkering ingehouden. U mag dan niet meer bijverdienen naast uw bijstandsuitkering zonder dat dit bedrag volledig wordt gekort op uw uitkering door de gemeente.

Bijstand werken met behoud van uitkering ook door partner

De eerste zes maanden van uw bijstand, kunt u dus werken met behoud van uitkering. Ook uw partner mag volgens de vrijlatingsregeling werken met behoud van uitkering. De vrijlating geldt dan per partner die in deeltijd werkt. Ook voor uw partner geldt dat de vrijlatingsregeling maar maximaal zes maanden duurt. Zolang de uitkering duurt, kunnen deze zes maanden worden opgenomen over een ‘vrije periode’. De reden waarom de vrijlatingsregeling maar voor een periode van zes maanden geldt, is dat de gemeente het ziet als een opstapmogelijkheid naar volledig betaald werk, waardoor er uiteindelijk geen bijstandsuitkering nodig zal zijn. De vrijlatingsregeling is dan ook niet bedoeld om bijstandsgerechtigden extra geld te laten bijverdienen naast hun uitkering.

Alleenstaande ouders werken en bijstandsuitkering

Alleenstaande ouders in de bijstand mogen volgens de vrijlatingsregeling langer werken met behoud van de bijstandsuitkering. U wordt als alleenstaande ouder aangemerkt door de gemeente als u de volledige zorg heeft over een kind jonger dan twaalf jaar. Er mag geen sprake zijn van co-ouderschap. In de eerste plaats mogen alleenstaande ouders gebruik maken van de algemene vrijlatingsregeling van zes maanden. De eerste zes maanden mogen alleenstaande ouders ook 25% van hun inkomsten uit werk, met een maximum van € 199,00 per maand, behouden zonder dat er op de bijstandsuitkering wordt gekort. Hiernaast geldt dat alleenstaande ouders na verloop van deze eerste zes maanden van de vrijlatingsregeling nog eens maximaal dertig maanden 12,5% van hun inkomen uit werk behouden bovenop de uitkering. Dit met een maximum van € 124,20 netto per maand. Ook als alleenstaande ouder hoeft u geen aanvraag bij de gemeente in te dienen voor de verlengde vrijlatingsregeling. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt u de vrijlating automatisch van de gemeente. De duur van de vrijlatingsregeling voor alleenstaande ouders is maximaal dertig aaneengesloten maanden. Deze periode van dertig maanden gaat direct in na afloop van de zes maanden periode van de algemene vrijlatingsregeling. In totaal mag een alleenstaande ouder dus een aaneengesloten periode van zesendertig maanden een deel van het inkomen uit werk naast de bijstandsuitkering behouden.

Geen recht op vrijlating bijverdienen bijstand

Als u niet (meer) aan de voorwaarden voldoet, dan heeft u geen recht meer op vrijlaten van uw bijverdienen voor de bijstand. Bijvoorbeeld als u onjuiste inlichtingen verstrekt over de hoogte van uw inkomsten waardoor u teveel bijstand verdient. Of u heeft de mogelijkheid om meer uren te werken, maar dat wil u niet. Of andersom; u kiest u ervoor om minder uren te gaan werken, waardoor uw bijstandsuitkering hoger wordt. Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin de gemeente uw uitkering stopzet omdat u geen recht op vrijlating van uw bijverdienen voor de bijstand heeft? Of houdt de gemeente meer geld op uw uitkering in, dan mag op grond van de vrijlatingsregeling? Neem dan contact met Sociaal Verhaal op. Wij helpen u gratis met bezwaar tegen beslissingen over onjuiste toepassing van de vrijlatingsregeling door de gemeente.

zakelijk

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin de gemeente uw uitkering stopzet omdat u geen recht op vrijlating van uw bijverdienen voor de bijstand heeft? Of houdt de gemeente meer geld op uw uitkering in, dan mag op grond van de vrijlatingsregeling? Neem dan contact met Sociaal Verhaal op.