verhuurder

Bezwaar of beroep uitspraak Huurcommissie

Wilt u in bezwaar of beroep tegen een uitspraak van de Huurcommissie? Bel Sociaal Verhaal voor gratis advies en hulp. Het is helaas niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen een uitspraak van de Huurcommissie. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u bij de kantonrechter een procedure beginnen om de uitspraak van de Huurcommissie aan te vechten. Zowel de verhuurder en de huurder kunnen naar de kantonrechter als zij het niet eens zijn met de uitspraak van de Huurcommissie. Dit kan binnen een termijn van acht weken nadat de uitspraak door de Huurcommissie is verzonden. Er is wel griffierecht verschuldigd aan de rechtbank voor het aanvechten van de uitspraak van de Huurcommissie. Dit griffierecht dient u vooraf aan de rechtbank te betalen. Betaalt u niet of niet tijdig, dan zal de kantonrechter u in uw procedure tegen de uitspraak van de Huurcommissie niet-ontvankelijk verklaren. U heeft dan elke mogelijkheid voor het instellen van bezwaar of beroep tegen de uitspraak van de Huurcommissie verspeeld. Neem daarom direct met ons contact op, als u het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie.

Procedure beroep uitspraak Huurcommissie

De procedure van beroep tegen een uitspraak van de Huurcommissie is als volgt. Op grond van artikel 7:262 van het Burgerlijk Wetboek kunnen huurder en verhuurder na de einduitspraak van de Huurcommissie naar de kantonrechter stappen, als ze het niet eens zijn met de uitspraak. De meeste procedures bij de Huurcommissie gaan over het vaststellen van een redelijke huurprijs of over de juistheid van de door de verhuurder in rekening gebrachte servicekosten. De aanwezigheid van servicevoorzieningen of eventueel achterstallig onderhoud aan het gehuurde, zijn veelal voor de Huurcommissie leidend in haar uitspraak. Een procedure bij de kantonrechter zal hier ook over gaan. Bijvoorbeeld als een huurder naar de huurcommissie is gestapt om huurprijsverlaging te vragen op grond van achterstallig onderhoud of het puntensysteem, dan komt de huurcommissie tot de vaststelling van een maximaal redelijke huurprijs. In ‘beroep’ hiertegen, zal de kantonrechter in de procedure een uitspraak doen over het oordeel van de Huurcommissie. Deze procedure vangt aan met een dagvaarding. De verhuurder of huurder wordt door de andere partij gedagvaard om het oordeel van de Huurcommissie door de kantonrechter op haar juistheid te laten toetsen. U kunt niet zelf als huurder of verhuurder een dagvaarding opstellen om een uitspraak van de Huurcommissie aan te vechten. U heeft daarvoor een gespecialiseerd jurist, advocaat of deurwaarder nodig. Deze proces-gemachtigden brengen veelal kosten in rekening om voor u een (beroep) procedure tegen de uitspraak Huurcommissie bij de kantonrechter aanhangig te maken. Er dient door de huurder of verhuurder een vordering te worden ingesteld om de uitspraak van de Huurcommissie te vernietigen. Sociaal Verhaal wil op dit punt haar doelgroep tegemoet komen, door gratis hulp te verschaffen bij een procedure tegen de uitspraak van de Huurcommissie. Dit als u geen of laag inkomen heeft en de uitspraak van de huurcommissie bij de kantonrechter wil aanvechten. Als uw inkomen te hoog is, dan kunnen wij u niet gratis helpen. Eventueel kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerd jurist of advocaat om u bij te staan in een (beroep) procedure bij de kantonrechter tegen de uitspraak van de huurcommissie. De kosten zullen dan ongeveer rond de vijfhonderd of duizend euro bedragen voor de gehele procedure bij de kantonrechter, exclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is geen beroep mogelijk. U heeft dus wettelijk één mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan tegen de uitspraak van de huurcommissie; namelijk het opstarten van een procedure bij de kantonrechter. Wilt u hier meer informatie over, vraag het ons.

Wilt u in bezwaar of beroep tegen een uitspraak van de Huurcommissie? Bel Sociaal Verhaal voor gratis advies en hulp.