Beslissing UWV ontvangen: wat nu?

U heeft een beslissing van het UWV ontvangen en wil weten: wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. Wij helpen mensen gratis die een beslissing van het UWV hebben ontvangen en geen of laag inkomen hebben. Als u een beslissing van het UWV ontvangt, dan moet u daar iets mee doen. U heeft maar beperkt de tijd om te reageren op een beslissing van het UWV. Bent u te laat, dan wordt de beschikking van het UWV onherroepelijk en kunt u niet meer bezwaar maken of beroep instellen. Indien u brieven van het UWV ontvangt die u niet begrijpt, neem dan met ons contact op. Wij laten u direct weten of er sprake is van een beslissing of beschikking van het UWV waartegen u bezwaar moeten maken of beroep kunt instellen. De termijn van bezwaar varieert van twee weken tot zes weken na de dagtekening van de beschikking van het UWV. De bezwaar- of beroepstermijn staat meestal vermeld op de laatste bladzijde van de beslissing van het UWV. Daar staat tevens aan welk adres van het UWV u bezwaar kunt aantekenen of bij welke rechtbank u beroep moet instellen tegen een beslissing op bezwaar. Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet ons te bellen.

Beschikking UWV WIA-aanvraag

Als u een aanvraag WIA uitkering bij het UWV heeft ingediend, dan ontvangt u binnen acht weken een beschikking van het UWV waarin uw WIA-aanvraag wordt toegekend of is afgewezen. De beslistermijn van het UWV is acht weken omdat het re-integratieverslag beoordeeld moet worden en omdat u eerst op gesprek moet bij een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Pas na deze drie stappen kan het UWV tot een beschikking op uw WIA aanvraag komen. Het is niet nodig om deze beschikking zelf bij het UWV op te vragen. Als u binnen deze acht weken geen bericht heeft van het UWV, wacht dan nog even af. U krijgt de beschikking van het UWV automatisch per post toegestuurd. Wanneer het UWV niet in staat is om binnen de acht weken na uw WIA-aanvraag een beschikking aan u te sturen, dan ontvangt u binnen deze acht weken een brief van het UWV dat de beschikking later is te verwachten. Meestal op een termijn van vier weken. Heeft u acht weken na uw aanvraag geen brief of beschikking van het UWV ontvangen, dan kan het zinvol zijn om het UWV schriftelijk te vragen om alsnog binnen twee weken met een beschikking op uw WIA-aanvraag te komen. Wijs het UWV in de brief erop dat als er niet alsnog binnen twee weken een beschikking op uw aanvraag WIA-uitkering is ontvangen, u aanspraak maakt op vergoeding van een dwangsombetaling door het UWV. Indien het UWV te laat is met een beschikking op uw aanvraag WIA, dan is het UWV u wettelijk een dwangsomvergoeding van maximaal € 1.260,00 verschuldigd. Na het verstrijken van de beslistermijn kunt u – ná de twee weken termijn in uw ingebrekestelling – het UWV schriftelijk vragen om u de dwangsomvergoeding uit te betalen. Op onze website staat een voorbeeld van een dwangsombrief met ingebrekestelling aan het UWV vanwege niet tijdig beslissen op uw WIA-aanvraag. Wanneer het UWV vervolgens weigert om u de ‘dwangsom wegens niet tijdig beslissen’ te betalen, neem dan met ons contact op voor de verdere mogelijkheden.

Afgewezen beschikking UWV WIA

Indien uw WIA-aanvraag in de beschikking is afgewezen, dan heeft u zes weken na de dagtekening van de aanvraag de tijd om bezwaar te maken tegen de beschikking over uw WIA-aanvraag. Ditzelfde geldt indien uw WIA-uitkering is toegekend door het UWV, maar met een lager arbeidsongeschiktheidspercentage dan u zelf had verwacht. Wanneer het u niet lukt om tijdig de inhoudelijke gronden van uw bezwaar op papier te zetten tegen de beslissing, dien dan alvast met uw DigiD via de website van het UWV een ‘pro forma’ bezwaar in tegen de afgewezen beschikking. Zet in uw pro forma bezwaarschrift dat u een extra termijn wil om de gronden van uw bezwaarschrift aan te vullen. U heeft daarmee in elk geval de wettelijke bezwaartermijn van zes weken na de datum van de afgewezen beschikking van het UWV afgedekt. Weet u niet hoe u via de website van het UWV met uw DigiD digitaal bezwaar kunt maken, neem dan met ons contact op.

studiefinanciering

U heeft een beslissing van het UWV ontvangen en wil weten: wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor hulp.