Beslag op vakantiegeld uitkering

Wanneer de deurwaarder beslag op uw uitkering heeft gelegd onder de gemeente of het UWV, dan ligt er ook beslag op het vakantiegeld van uw uitkering of salaris. Dit betekent dat uw werkgever of uitkeringsinstantie het vakantiegeld in mei of juni aan de deurwaarder moet overmaken. U krijgt dan geen vakantiegeld overgemaakt en u heeft geen recht op vakantiegeld. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat er bij beslag op uw vakantiegeld door de deurwaarder rekening moet worden gehouden met de wettelijke beslagvrije voet. Dit betekent dat over een heel jaar genomen 90% van de bijstandsnorm voor u vrij moet blijven om van te leven.  Wanneer u dus inkomen of een uitkering heeft die elke maand onder de beslagvrije voet ligt, dan mag de beslaglegger niet uw vakantiegeld in beslag nemen. U heeft dan geen beslag op uw vakantiegeld en de deurwaarder moet reeds in beslag genomen vakantiegeld terugbetalen.

Beslag vakantiegeld bijstand

In geval van beslag op uw bijstandsuitkering of inhouding op uw bijstand door de gemeente, is het meestal zo dat het maandelijks bedrag dat voor u beschikbaar blijft, is gelegen beneden 90% van de bijstandsnorm. In dat geval is uw vakantiegeld niet voor beslag vatbaar. De Hoge Raad heeft hierover op 31 oktober 2014 een uitspraak gedaan. U bouwt maandelijks uw vakantiegeld op en dit wordt meestal één keer per jaar uitbetaald in mei of in juni. Deze eenmalige uitbetaling van het vakantiegeld moet worden gelijk gesteld aan twaalf nabetalingen die elk dienen te worden toegerekend aan uw inkomen per maand. Dit betekent dat beslag op het vakantiegeld onrechtmatig is als uw inkomen per maand, inclusief één twaalfde deel van het vakantiegeld, onder de beslagvrije voet blijft. Ook in geval van wisselende maandelijkse inkomsten heeft de Hoge Raad bepaald dat het derdenbeslag op het vakantiegeld naar rato geldt. Als uw inkomen de ene maand wel boven de beslagvrije voet uitkomt en de andere maand niet, dan kan alleen beslag worden gelegd op het vakantiegeld voor de maanden dat het inkomen de beslagvrije voet, inclusief één twaalfde deel van het vakantiegeld, overstijgt en dus niet voor de maanden dat het inkomen (inclusief deel vakantiegeld) onder de beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm is gebleven. Deze regel geldt niet alleen voor beslag of inhouding op bijstandsuitkeringen, maar ook bij beslag vakantiegeld WIA, beslag vakantiegeld UWV en beslag vakantiegeld 2016.

Geen beslag vakantiegeld

Is er beslag gelegd op uw uitkering of wordt er door de gemeente of het UWV maandelijks geld ingehouden op uw uitkering en wilt u geen beslag vakantiegeld ? Neem dan direct contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen voor u gratis controleren of uw vakantiegeld in beslag mag worden genomen. En als er ten onrechte beslag op uw vakantiegeld is gelegd, dan kan het zijn dat de beslaglegger u het inbeslaggenomen vakantiegeld moet terugbetalen. U heeft dan dus wel recht op vakantiegeld. Soms met terugwerkende kracht over de voorafgaande jaren.  Sociaal Verhaal kan u hierover adviseren en rechtshulp verlenen.

Bron: Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068

Is er beslag gelegd op uw uitkering of wordt er door de gemeente of het UWV maandelijks geld ingehouden op uw uitkering en wilt u geen beslag vakantiegeld ? Neem dan direct contact op met Sociaal Verhaal.

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.
Vakantiegeld