Tips om beslag op bankrekening te voorkomen

Hierbij praktische tips om beslag op de bankrekening door een gerechtsdeurwaarder te voorkomen. Onze tips om bankbeslag te voorkomen zijn met name bedoeld voor debiteuren die een uitkering ontvangen op bijstandsniveau. Voor studenten die studiefinanciering van de DUO ontvangen, zijn onze tips om beslag op de bankrekening te voorkomen, eveneens bruikbaar.

Als u door de rechter tot betaling bent veroordeeld, of de overheid heeft een dwangbevel tegen u uitgevaardigd, voor bijvoorbeeld een schuld aan het CJIB, het CAK, het ZIN of de DUO, dan komt er een gerechtsdeurwaarder bij u thuis langs. De deurwaarder zal het vonnis of het dwangbevel aan u betekenen en bevel doen om binnen twee dagen na betekening van het vonnis of dwangbevel tot betaling van de totale vordering over te gaan. Indien u niet reageert, of niet betaalt naar aanleiding van het betalingsbevel van de deurwaarder, zal beslaglegging volgen. De gerechtsdeurwaarder kijkt vervolgens bij het UWV en de Belastingdienst wat voor inkomen u ontvangt en controleert in het beslagregister of er al beslag ligt op uw uitkering of ander inkomen. De deurwaarder mag wettelijk geen beslag leggen op studiefinanciering van de DUO. Wanneer de deurwaarder constateert dat het geen zin heeft om beslag te leggen op uw uitkering of ander inkomen, bijvoorbeeld omdat er al beslag op ligt door een andere deurwaarder, of omdat uw inkomen te laag is voor beslaglegging, dan zal de deurwaarder overgaan tot het leggen van beslag op uw bankrekening. Het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder beslag legt op uw bankrekening, is bepalend voor het banksaldo dat er onder het bankbeslag valt.  Is uw uitkering of studiefinanciering net gestort, of staan uw Toeslagen van de Belastingdienst, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag op uw bankrekening op het moment van beslaglegging, dan vallen deze bedragen onder het bankbeslag. Uw bankinstelling zal het positief saldo op uw bankrekening blokkeren en dit bedrag voor de beslag leggende deurwaarder reserveren. Binnen uiterlijk vier weken na de beslaglegging op uw bankrekening, krijgt u van uw bank te horen welk bedrag onder het bankbeslag valt en aan de deurwaarder zal worden overgemaakt.

Hoe beslag op bankrekening te voorkomen

Als u een minimale uitkering of studiefinanciering ontvangt, dan kunt u de volgende stappen nemen om beslag op uw bankrekening te voorkomen.

  • Doe de deurwaarder – direct na de betekening van het vonnis of het dwangbevel – schriftelijk, per e-mail of per fax, opgave van uw inkomsten en uitgaven. Stuur uw uitkeringsspecificatie, of een uitdraai van uw studiefinanciering van de DUO, mee.
  • Schrijf de deurwaarder een brief dat beslagleggen op uw bankrekening wettelijk niet is toegestaan, omdat u een bijstandsuitkering of studiefinanciering ontvangt.
  • Parkeer uw spaargelden op een bankrekening op naam van uw minderjarig kind. Er mag geen beslag worden gelegd voor een schuld van u op de bankrekening van uw kind.
  • Parkeer uw spaargelden of positief banksaldo bij een buitenlandse bank, zoals neteller.com en PayPal,n26.com,revolut.com of bij een internetbank zoals Bunq of Knab. Deurwaarders weten vaak niet dat u daar een rekening aanhoudt. U dient dan uiteraard vanaf die internetbankrekening geen betalingen te doen aan deurwaarders of aan schuldeisers. Ook kunt u uw geld parkeren op een VISA of Master Card creditcard rekening bij International Card Services. Dit kan ook een debit card zijn.
  • Doe geen betalingen vanaf de ‘vreemde’ bankrekening naar derden. Hou deze bankrekening geheim en verstrek geen afschriften van uw ‘gewone bank’ waarop het bankrekeningnummer van de ‘vreemde bank’ vermeld staat.
  • Meld de deurwaarder dat er geen saldo op uw bankrekening of spaarrekening staat en een eventueel bankbeslag geen positief saldo voor de beslaglegger zal opleveren.
  • Bericht aan de deurwaarder dat u een klacht zult indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, als de deurwaarder toch beslag legt op uw uitkering en u daardoor wordt geconfronteerd met hoge beslagkosten (ongeveer € 250) en administratiekosten van de bank voor de afwikkeling en opheffing van het beslag op uw bankrekening (ongeveer € 100).

Als u bovenstaande zeven tips heeft gevolgd, dan is de kans groot dat u daarmee beslag op uw bankrekening door een deurwaarder heeft voorkomen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat de deurwaarder toch bankbeslag heeft gelegd en uw hele bijstandsuitkering of uw studiefinanciering valt onder het beslag op uw bankrekening, neem dan contact met ons op. Wij helpen u om de onterechte beslaglegging op uw bankrekening aan te vechten en om het door de deurwaarder in beslag genomen positief banksaldo aan u terug te doen geven. Tot slot dient u te bedenken dat uw bank het beslag op uw bankrekening niet kan opheffen zonder toestemming van de deurwaarder. Het is hierom dat de deurwaarder verplicht is om de wettelijke regels omtrent het bankbeslag nauwgezet te volgen. Doet de deurwaarder dit niet, dan helpt Sociaal Verhaal u om de deurwaarder daarop te wijzen.

zakelijk

Mocht het onverhoopt voorkomen dat de deurwaarder toch bankbeslag heeft gelegd en uw hele bijstandsuitkering of uw studiefinanciering valt onder het beslag op uw bankrekening, neem dan contact met ons op.