studiefinanciering

Afwijzing TONK ontvangen wat nu?

Heeft u TONK bij de gemeente aangevraagd en een afwijzing ontvangen? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. Als u door de coronamaatregelen financiële problemen heeft en u vaste lasten zoals huur of hypotheek niet kunt betalen, heeft u recht op financiële ondersteuning door de gemeente. De overheid heeft hiervoor de speciale TONK regeling in het leven geroepen, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Aanvragen TONK

Als werknemer, werkzoekende, ondernemer of zzp-er kunt u TONK aanvragen bij uw gemeente. Op de website van de gemeente staat hoe u de aanvraag TONK indient. Dit verschilt per gemeente. Als uw aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u maximaal zes maanden een TONK uitkering.

U komt voor TONK in aanmerking als u door het coronavirus een terugval in uw inkomen heeft en u noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunt betalen. Als u aanspraak kunt maken op andere financiële tegemoetkomingen van de gemeente of het UWV, dan heeft u geen recht op een TONK uitkering. Bel ons hierover voor meer informatie. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bij uw aanvraag moet u laten zien dat u de woonlasten niet meer kunt betalen. Woonlasten zijn huur, hypotheek, gas, licht, water, energie. De gemeente beslist of de TONK als gift of als lening wordt verstrekt. In de meeste gevallen mag u de TONK uitkering houden. Als er echter op termijn weer vast inkomen is, of u een groot bedrag verwacht, beslist de gemeente dat u een lening krijgt. De hoogte van de TONK uitkering is maatwerk en wordt door de gemeente bepaald aan de hand van uw persoonlijke situatie. De gemeente kijkt naar alle woonlasten en welk deel van deze kosten nog uit uw regulier inkomen of vermogen is te betalen. De gemeente voert een draagkrachtmeting uit en daarmee de hoogte van de maandelijkse TONK uitkering.

Vermogenstoets TONK

De gemeente kijkt niet alleen naar uw huidig inkomen, maar ook of u vermogen heeft, zoals spaargeld, waarvan u kunt leven. Het gaat dan om direct beschikbaar vermogen. Als uw vermogen in uw huis of in uw zaak zit, dan houdt de gemeente daar geen rekening mee. Contant geld, bankrekeningen, bitcoins en aandelen of obligaties worden wel in de beoordeling meegenomen. De gemeente bepaalt zelf waar de maximale vermogensgrens ligt om voor een TONK uitkering in aanmerking te komen.

Bezwaar afwijzing TONK uitkering

Heeft u van de gemeente een schriftelijke afwijzing van een aanvraag voor een TONK uitkering ontvangen, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Neem eerst met ons contact op. Wij beoordelen kosteloos voor u of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de afwijzing. Indien u niet in staat bent om zelf een bezwaarschrift over uw TONK afwijzing te schrijven, dan kunnen wij u helpen met bezwaar. U heeft maar zes weken de tijd om bezwaar te maken. Als de afwijzing onterecht is en u heeft totaal geen inkomen of vermogen om van te leven, dan is eventueel via de rechter als spoedmaatregel een voorlopige TONK uitkering af te dwingen gedurende de bezwaarschriftprocedure. Voor meer informatie hierover, neem contact op met Sociaal Verhaal.

Heeft u aan aanvraag gedaan voor de TONK regeling? en is deze afgewezen? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp!