Afsluiting water Evides

Dreigt afsluiting water Evides? Bij betalingsachterstand van uw waterrekening, dreigt Evides met afsluiting water door Evides in uw woning.

Evides Drinkwater levert drinkwater aan 2,5 miljoen woningen in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland, waaronder Rotterdam en Dordrecht en de Brabantse Wal. Evides Drinkwater is een van de grootste drinkwaterleveranciers van Nederland. Evides heeft in haar leveringsgebied een monopoliepositie voor de levering van water. Indien u uw waterrekening niet betaalt, dan mag Evides overgaan tot afsluiting water in uw woning. Hier gelden echter regels voor.

Heeft u een betalingsachterstand bij Evides en dreigt Evides om water in uw woning af te sluiten ? Neem dan direct contact op met Sociaal Verhaal om afsluiting van water door Evides te voorkomen. Evides mag niet zomaar water afsluiten in uw woning. Ook niet bij een betalingsachterstand of bij wanbetaling. Evides moet u eerst betalingsherinneringen sturen en u persoonlijk benaderen over een betalingsachterstand bij Evides. Pas als uw betalingsachterstand bij Evides lange tijd voortduurt, of als uw betalingsachterstand bij Evides oploopt, dan mag Evides maatregelen treffen om water af te sluiten in uw woning. De tekst van de betalingsherinnering van Evides voor afsluiting water moet van de overheid aan bepaalde vereisten voldoen. Zo moet er in de schriftelijke herinnering van Evides staan dat het water niet door Evides wordt afgesloten als dit ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert.

Procedure afsluiting water Evides

Evides heeft een vaste procedure afsluiting water. Evides is gebonden aan de wettelijke regeling afsluitbeleid voor  kleinverbruikers drinkwater. De overheid heeft deze regels gemaakt zodat Evides een vaste procedure voor afsluiting water moet volgen. Indien u een betalingsachterstand van uw waterrekening bij Evides heeft, dan zal Evides een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder, zoals deurwaarderskantoor Van Es uit Rotterdam, inschakelen om uw betalingsachterstand via een incassotraject te incasseren. U zult dat aanmaningen van de deurwaarder van Evides ontvangen. Als u niet reageert of geen regeling met de deurwaarder treft op de aanmaningen van Evides, dan zal de deurwaarder van Evides u dagvaarden om voor de rechter te verschijnen. Evides vraagt afsluiting water in uw woning aan de kantonrechter.

Dagvaarding Evides afsluiting water

Heeft de deurwaarder van Evides een dagvaarding aan u betekend, waarin afsluiting water door Evides wordt gevorderd ? Neem dan tijdig vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum, contact op met Sociaal Verhaal. Indien u op de juiste manier op de dagvaarding van Evides voor waterafsluiting reageert, dan is afsluiting van water door Evides te voorkomen. Sociaal Verhaal zal u adviseren hoe u op de dagvaarding van Evides verweer kunt voeren voor de rechtbank. Indien u niet zelf verweer wilt of kunt voeren op de dagvaarding van Evides om afsluiting van water door Evides te voorkomen, dan kan Sociaal Verhaal een gespecialiseerd jurist of gratis advocaat verschaffen om waterafsluiting door Evides te voorkomen. Indien u tot de sociale doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, is de jurist of advocaat tegen waterafsluiting Evides kosteloos.

Afsluiting-Water-Evides

Afsluiting Water Evides

Bent u afgesloten van uw water? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Afsluiting water Evides voorkomen

Afsluiting water Evides voorkomen kan in de eerste plaats door een doktersverklaring te overleggen waarin staat dat Evides uw water niet mag afsluiten om gezondheidsredenen. Bijgaand treft u aan een voorbeeld doktersverklaring om afsluiting water door Evides te voorkomen. Deze doktersverklaring is bedoeld voor de gevallen waarin afsluiting van stromend water in uw woning zeer ernstige gezondheidsrisico’s te weeg brengt en het gebruik van flessenwater geen alternatief is. Deze doktersverklaring mag u niet laten tekenen door uw eigen huisarts, maar moet u door een andere onafhankelijke arts laten tekenen. Uw huisarts kan u mogelijk wel doorverwijzen naar een onafhankelijk arts voor de ondertekening van deze doktersverklaring om afsluiting water door Evides te voorkomen. Deze doktersverklaring voorkomt alleen dat Evides het water afsluit in uw woning. U moet nog wel de achterstand en eventuele kosten aan Evides betalen om bijvoorbeeld beslag door de deurwaarder van Evides te voorkomen.

Verweer afsluiting water Evides

Beschikt u niet over een doktersverklaring om afsluiting water door Evides te voorkomen, dan is het zinvol om met een advocaat bij de rechtbank verweer te voeren tegen de dagvaarding van Evides om afsluiting van water te voorkomen. In de eerste plaats kan de advocaat op de dagvaarding van Evides twee keer vier weken uitstel vragen aan de rechtbank om verweer te voeren tegen de vordering tot afsluiting water door Evides. Indien u erin slaagt om de achterstallige waterrekening in deze acht weken grotendeels aan Evides te betalen, dan kan de advocaat in het verweer tegen Evides bij de rechtbank stellen dat de minimale betalingsachterstand bij Evides geen dringende reden voor de rechtbank oplevert om afsluiting van water door Evides toe te staan. De kans is dan groot dat de rechtbank de vordering van Evides tot afsluiting van water afwijst. Andere verweren tegen de dagvaarding van Evides tot waterafsluiting zijn eveneens mogelijk. Sociaal Verhaal of de advocaat kan u adviseren welk verweer in uw situatie tegen de dagvaarding van Evides tot waterafsluiting gevoerd kan worden.

Afsluiting water wintermaanden Evides

Elk jaar vinden er ongeveer achtduizend afsluitingen water plaats in Nederland. Afsluiting water in de wintermaanden door Evides komt daarbij ook voor. Per jaar hebben ongeveer 750 gezinnen met kinderen door afsluiting water in de wintermaanden geen toegang tot drinkwater en kunnen zij zich niet wassen of eten koken. Dit terwijl drinkwater een eerste levensbehoefte is. De drinkwaterwet geeft toegang tot drinkwater en de verplichting voor drinkwaterbedrijven zoals Evides om afsluiten van water zoveel mogelijk te voorkomen. Toch komt het voor dat Evides in de wintermaanden tot afsluiting van water overgaat. Indien u tijdig contact opneemt met Sociaal Verhaal, dan kunnen wij voor u afsluiting van water in de winter voorkomen. In beginsel is het namelijk Evides Waterbedrijf verboden om tot afsluiting van water in de winter over te gaan. Neem tijdig contact op en voorkom afsluiting water in de winter.

Bent u afgesloten van uw water? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.