Advocaat dagvaarding rechtbank?

Heeft u van een advocaat een dagvaarding voor de rechtbank ontvangen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp bij dagvaarding door een advocaat voor de rechtbank. Wij helpen mensen met laag of geen inkomen om verweer te voeren tegen de dagvaarding van een advocaat voor de rechtbank. Een advocaat wordt meestal ingeschakeld door een woningbouwvereniging, of door een grote verhuurder, om huurders die onderhuren of overlast veroorzaken, voor de rechtbank te dagvaarden. De advocaat van de verhuurder zal in die gevallen in de dagvaarding aan de rechtbank vragen om de huurovereenkomst te ontbinden, met ontruiming van de huurwoning, wegens overlast of onderhuur. Overtreding van de Opiumwet, zoals drugsbezig of drugshandel, is voor een woningcorporatie een zwaarwegende reden om haar advocaat een dagvaarding voor de rechtbank tegen u op te laten stellen. Ook het hebben van een wietplantage, of meer dan vijf hennepplanten in uw woning, kan als gevolg hebben dat u door een advocaat voor de rechtbank wordt gedagvaard. Ons advies is dat u in elk geval niet zelf met de advocaat of de verhuurder in discussie over de dagvaarding gaat. Dit brengt geen enkele positief effect voor u teweeg. En de advocaat van de verhuurder zal al hetgeen u heeft gezegd op de dagvaarding, bij de rechtbank tegen u gebruiken. De advocaat zal de dagvaarding niet intrekken en de terechtzitting bij de rechtbank zal doorgang vinden. Het is verstandiger om als u bent gedagvaard, met ons de dagvaarding te bespreken en uw verweer bij de rechtbank voor te bereiden. In sommige gevallen, als er grote belangen op het spel staan of het geschil is ingewikkeld, dan zullen wij u adviseren om zelf eveneens een advocaat in de arm te nemen om bij de rechtbank verweer te voeren tegen de dagvaarding. U dient niet onvoorbereid zelf naar de zitting in de dagvaarding te gaan, of in persoon verweer te voeren tegen de dagvaarding. Woningbouwverenigingen en andere professionele verhuurders werken met ervaren advocaten van grotere advocatenkantoren, die de dagvaarding en de rechtszaak goed hebben voorbereid. Onderschat dit niet en zorg dat u tenminste net zo goed bent voorbereid op de dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Met een gespecialiseerde advocaat maakt u meer kans om uw gelijk bij de rechtbank te halen. Wij bespreken met u het juridisch geschil en maken een inschatting van uw proceskansen om de procedure bij de rechtbank tot een goed einde te brengen. Indien er een gespecialiseerde advocaat nodig is om u rechtsbijstand bij de rechtbank te verlenen, dan onderzoeken wij welke advocaat daarvoor het meest geschikt is. Om deze beoordeling te maken, moet u ons de dagvaarding mailen. Doet u dit in elk geval tijdig vóór de in dagvaarding vermelde zittingsdatum van de rechtbank. Als de dag van de terechtzitting al is verstreken, dan kunt u geen verweer meer voeren tegen de dagvaarding en wordt de advocaat van uw verhuurder in het gelijk gesteld door de rechter. De kans is dan zeer groot dat de woningcorporatie vervolgens tot huisuitzetting overgaat. Kortom: de in de dagvaarding van de advocaat vermelde zittingsdatum is het belangrijkste punt als u gedagvaard bent. Soms kunt u nog vóór de zittingsdag uitstel aan de rechtbank vragen. Dit kan niet in alle gevallen. Als er sprake is van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld tot onverwijlde huisuitzetting vanwege overlast of huurachterstand, dan is uitstel van de terechtzitting niet mogelijk. U moet dan op het in de dagvaarding aangegeven zittingstijdstip in persoon voor de rechtbank verschijnen. Het is dan verstandig om een advocaat mee te nemen. U kunt zich bij de rechtbank door een advocaat laten vertegenwoordigen, waarbij u niet zelf naar de terechtzitting gaat. In het algemeen is dit niet verstandig, omdat de rechter ook uw verhaal op de dagvaarding wil horen. Als u verhinderd bent op de dag van dagvaarding en u kunt echt niet naar de zitting, laat ons dit tijdig weten. Wij bespreken dan de mogelijkheden met u. In het uiterste geval kunnen wij iemand, een advocaat of een jurist, voor u naar de rechtbank sturen, of uitstel op de dagvaarding vragen. De dagvaarding voor de rechtbank ontvangt u altijd van een gerechtsdeurwaarder. Deze deurwaarder komt persoonlijk bij u langs met de oproep voor de terechtzitting. Als de dagvaarding is opgesteld door de advocaat van uw verhuurder, dan gaat de deurwaarder inhoudelijk niet over de eis in de dagvaarding. Dit is anders als er geen advocaat in de dagvaarding wordt genoemd. Bij de kantonrechter kan ook een gerechtsdeurwaarder namens de eisende partij optreden en is een advocaat voor dagvaarding bij de rechtbank niet verplicht voor de woningbouwvereniging. Vraag ons tijdig om hulp of advies als u bent gedagvaard.

Heeft u van een advocaat een dagvaarding voor de rechtbank ontvangen, neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp.