Aankondiging beslag roerende zaken

Heeft u van de deurwaarder een aankondiging beslag roerende zaken ontvangen? Neem contact op met Sociaal Verhaal om beslag roerende zaken te voorkomen. U krijgt van de deurwaarder een aankondiging beslag roerende zaken als u een vordering niet betaalt, waarbij er een vonnis door de rechtbank is gewezen. Dit vonnis is door de gerechtsdeurwaarder aan u betekend met bevel tot betaling binnen twee dagen. Voldoet u niet aan het betalingsbevel van de deurwaarder, dan zal er beslaglegging volgen. De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens bij de belastingdienst en het UWV nagaan of u toeslagen ontvangt of een uitkering of loon krijgt, waarop beslag is te leggen. De deurwaarder raadpleegt ook het beslagregister om te zien of er andere deurwaarders zijn die beslag hebben gelegd op uw inkomen of toeslagen. Is dit het geval, of heeft u een lage uitkering of geen inkomen, dan moet de deurwaarder het vonnis op een andere manier zien te incasseren. Meestal stuurt de deurwaarder u dan een aankondiging beslag roerende zaken. Dit betekent dat de deurwaarder u schriftelijk kenbaar maakt op welke datum en hoe laat hij bij u thuis langskomt om beslag roerende zaken te leggen. Beslag roerende zaken wil zeggen dat de deurwaarder beslag op de inboedel van uw woning legt. In de aankondiging staat wanneer en op welk adres de deurwaarder beslag wil leggen. Het is verstandig om te zorgen dat u thuis bent op de datum aankondiging beslag roerende zaken. De deurwaarder is immers gerechtigd om de voordeur van uw woning open te breken om zich de toegang tot uw woning te verschaffen. Anders kan hij niet overgaan tot beslag roerende zaken. De deurwaarder mag alleen uw voordeur openbreken als er een Hulpofficier van Justitie en een slotenmaker bij aanwezig is. En de deurwaarder moet uiteraard tijdig het tijdstip van het beslag roerende zaken hebben aangekondigd. De gerechtsdeurwaarder mag niet zonder aankondiging beslag roerende zaken op een willekeurig tijdstip bij u langs komen voor beslaglegging. Heeft u geen of laag inkomen, dan kunnen wij in bijna alle gevallen beslag op en of verkoop van de inboedel van uw woning voorkomen. U dient dan wel gelijk met ons contact op te nemen zodra u de aankondiging beslag roerende zaken van de gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen.

Deurwaarder komt niet opdagen

Komt de deurwaarder niet opdagen, terwijl hij u wel een aankondiging beslag roerende zaken met aanzegging van een beslagdatum heeft verzonden? Dan handelt de deurwaarder onrechtmatig en klachtwaardig als hij niet komt opdagen. U kunt een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (KvG) te Amsterdam over de deurwaarder die niet is komen opdagen. Op onze website staat een klachtenformulier dat u kunt invullen en opsturen aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (KvG) te Amsterdam. Indien u vergeefs een dag vrij heeft genomen vanwege de aankondiging beslag roerende zaken, dan kunt u bij de KvG tevens een schadevergoeding vragen voor de inkomsten die u heeft gederfd omdat de deurwaarder niet komt opdagen. De gerechtsdeurwaarder is wettelijk verplicht om op te komen dagen op het tijdstip van beslaglegging volgens zijn aankondiging beslag roerende zaken. Als hij om wat voor reden dan ook verhinderd is, dan dient hij de eerder aankondiging beslag roerende zaken bij u af te melden. Hij mag niet zonder kennisgeving niet komen opdagen. De deurwaarder mag eveneens niet zonder aankondiging beslag leggen. Als de deurwaarder zonder aankondiging bij u aan de deur staat om beslag te leggen, dan hoeft u hem niet binnen te laten. De deurwaarder zal u daarna waarschijnlijk wel een aankondiging beslag roerende zaken sturen en met de politie en een slotenmaker langskomen. In dat geval moet hem wel binnenlaten om beslag roerende zaken te leggen. Wij kunnen u echter alsnog helpen om beslaglegging of openbare verkoop van de roerende zaken in uw woning te voorkomen. Neem daarom direct met ons contact op als de deurwaarder bij u beslag roerende zaken heeft gelegd of wil leggen.

Heeft u van de deurwaarder een aankondiging beslag roerende zaken ontvangen? Neem contact op met Sociaal Verhaal om beslag roerende zaken te voorkomen. U krijgt van de deurwaarder een aankondiging beslag roerende zaken als u een vordering niet betaalt, waarbij er een vonnis door de rechtbank is gewezen.