Maatregelen om gijzelingen bij boetes te verminderen

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) komt met een pakket maatregelen om het aantal gijzelingen bij verkeersboetes terug te dringen. Zo komt er onder meer een regeling voor kwijtschelding en afbetaling in termijnen.

Mensen die vanwege schulden hun verkeersboete niet kunnen betalen, kunnen gedwongen worden vastgezet in de gevangenis. Dit gebeurde de laatste jaren in een groot aantal gevallen.

Door forse kritiek op de vergaande maatregel komen mensen voortaan in aanmerking voor kwijtschelding van het bedrag. Voorwaarde is dat de verschuldigde vrijwillig een schuldsaneringstraject heeft doorlopen. Ook wordt de regeling uitgebreid om hoge verkeersboetes in termijnen te betalen.

Schrijnend
Zo wil staatssecretaris Dijkhoff ‘schrijnende situaties’ voorkomen, waarin wanbetalers worden gegijzeld. Wie door opstapeling van verkeersboetes en aanmaningen een bedrag schuldig is van boven de 225 euro, krijgt vanaf 1 juli 2016 de mogelijkheid te betalen in termijnen. Dat kon tot nu toe alleen bij boetes die op zichzelf al meer dan 225 euro bedroegen.

Kwijtschelding
Verkeersboetes worden kwijtgescholden na afloop van een geslaagd minnelijk (niet gedwongen) schuldsaneringstraject. In november concludeerde de Nationale ombudsman dat burgers die hun verkeersboete niet op tijd betalen, ten onrechte onder druk worden gezet door gijzeling. ,,Mensen met financiële problemen, horen niet thuis in de gevangenis”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Kamervragen
De SP stelde Kamervragen naar aanleiding van het rapport. Staatssecretaris Dijkhoff onderschrijft nu dat gijzeling als dwangmiddel alleen mag in uiterste noodzaak. Daarom krijgen mensen voortaan eerst een waarschuwingsbrief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wie niet in staat is zijn boete te betalen, krijgt daarmee de kans dat aan te tonen voordat het Openbaar Ministerie naar de rechter stapt met een verzoek tot gijzeling.

Vorig jaar maakte de staatssecretaris al bekend dat boetes van 225 euro of hoger voortaan in termijnen kunnen worden betaald. Van die mogelijkheid hebben inmiddels ruim 22.000 mensen gebruik gemaakt, aldus Dijkhoff.

Blij
Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) is blij met de ruimere kwijtscheldingsregeling. ,,Uiteraard moet iedereen zo veel  mogelijk zijn schulden afbetalen, maar we moeten ook realistisch blijven. Als je moet kiezen tussen in de schulden blijven of voor eens en altijd de problematiek oplossen, dan moet je kiezen voor dat laatste. Dat kan niet als mensen na een schuldsaneringtraject alsnog onaangenaam worden verrast door het CJIB.”

Bron: AD.nl 18 januari 2016