Ontslagen vanwege Coronavirus ? Maak bezwaar !

Bent u ontslagen omdat uw werkgever geen werk meer heeft door het Coronavirus? Maak direct schriftelijk bezwaar. U kunt u werkgever ook een e-mail sturen dat u niet instemt met het ontslag en u beschikbaar bent voor werk. Vraag uw baas tevens om het loon door te betalen.

Oproepkracht ontslagen door Corona

Werkt u als oproepkracht en zegt u werkgever dat u niet meer wordt opgeroepen in verband met het Corona virus? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij controleren aan de hand van uw arbeidsovereenkomst en uw arbeidsverleden (het gemiddeld aantal gewerkte uren bij uw werkgever) of de werkgever u moet doorbetalen. Een oproepcontract of een nuluren contract betekent niet in alle gevallen dat uw werkgever zomaar mag besluiten om u niet meer op te roepen, of u niet meer door te betalen. Wanneer u voor langere periode bij dezelfde werkgever in dienst bent en u wordt elke maand voor een vast gemiddeld aantal uren opgeroepen, dan kan het zijn dat uw dienstverband is aan te merken als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En dit voor het gemiddeld aantal uren dat u elke maand bent opgeroepen. De werkgever is verplicht om u deze uren elke maand uit te betalen, ook al besluit hij om u niet meer op te roepen vanwege het Corona virus.

Geen recht op WW bij ontslag door Coronavirus

Indien uw werkgever u ontslaat omdat er geen werk is door het Coronavirus en u maakt géén bezwaar tegen dit ontslag, dan komt mogelijk uw recht op een WW-uitkering van het UWV in gevaar.

Voordat u aanspraak kunt maken op een WW-uitkering van het UWV, dient u eerst na te gaan of uw werkgever verplicht is om u door te betalen. Dit is het geval indien het aangezegde ontslag nietig is. Lees daarom altijd de arbeidsovereenkomst en kijk in de CAO als uw werkgever zegt dat u niet meer hoeft te komen werken vanwege het Coronavirus. Neem bij twijfel direct met Sociaal Verhaal contact op.

Het UWV kan uw aanvraag WW-uitkering afwijzen wanneer u verwijtbaar werkloos bent. Dit is het geval wanneer u geen bezwaar maakt tegen ontslag terwijl u wel recht heeft op doorbetaling loon. Ingeval van nulurencontracten, uitzendovereenkomsten, min-max contracten of oproepcontracten is het voor de gemiddelde werknemer niet makkelijk te bepalen of er voor de werkgever op enig moment een loondoorbetalingsverplichting is ontstaan. Dit kan namelijk door enkel tijdsverloop ontstaan en het aantal uren dat u gemiddeld bent opgeroepen.

Niet verlengen contract bepaalde tijd vanwege Coronavirus – Transitievergoeding

Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd door uw werkgever door het Coronavirus, dan heeft u waarschijnlijk recht op een transitievergoeding. Ook kan het zijn dat uw werkgever u ‘te laat’ een aanzegging heeft gedaan dat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. U heeft dan recht op een maand extra opzegvergoeding / ontslagvergoeding. Neem bij twijfel met ons contact op. Hou uw laatste loonstrook, de ontslagbrief en de arbeidsovereenkomst bij de hand. Wij zullen kosteloos voor u nagaan of u recht heeft op doorbetaling loon, een extra opzegvergoeding of een transitievergoeding. Tevens zullen wij u adviseren welke stappen u naar uw werkgever moet ondernemen in geval van een onrechtmatig ontslag vanwege het Coronavirus. Vervolgens kunt u bij het UWV een WW-uitkering aanvragen en zullen wij erop toezien dat uw WW-rechten zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Neem direct contact met ons op wanneer uw dienstverband niet wordt verlengd door het Coronavirus.