overheid

Inhouding op uw uitkering door Zorginstituut Nederland

BEZWAAR INHOUDING BESLAG UITKERING ZORGINSTITUUT NEDERLAND

Wilt u bezwaar maken tegen inhouding of beslag op uw uitkering door Zorginstituut Nederland voor wanbetaling zorgverzekeringspremie, vul dan het bezwaarschrift in en stuur dit aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Wanneer uw bezwaar tegen het beslag of inhouding voor uw ziektekostenpremie door het Zorginstituut Nederland ongegrond wordt verklaard, neem dan contact op met Sociaal Verhaal om de verdere rechtsmogelijkheden te bespreken. Soms is het zinvol om bij de rechtbank in beroep te gaan tegen een beslissing op bezwaar over beslag door het Zorginstituut Nederland op uw uitkering. Wij helpen onze doelgroep kosteloos met bij de rechtbank beroep instellen tegen beslissing Zorginstituut Nederland.

Wanbetaling zorgverzekeringspremie

Wanneer u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, dan stuurt uw zorgverzekeraar u eerst betalingsherinneringen. Als u zes maanden uw ziektekostenpremie niet betaalt, dan meldt de zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Het Zorginstituut houdt de premie dan in op uw uitkering.

U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal wel uw aanvullende ziektekostenverzekering beëindigen. Verder ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Met uw zorgtoeslag wordt de premie aan het Zorginstituut betaald.

Bij wanbetaling heeft u een hogere premie zorgverzekering

Wanneer u staat geregistreerd als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland, dan betaalt u een hogere premie. De hoogte van deze bestuursrechtelijke premie bedraagt 130% van de standaard ziektekosten premie. Ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau.

De gemeente of uw uitkeringsinstantie zoals het UWV of de SVB houdt de premie in op uw uitkering. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden op uw uitkering en overgemaakt aan het Zorginstituut Nederland.

Dit heet wettelijk ‘inning van premie door broninhouding door het Zorginstituut

Nederland’. Broninhouding betekent dat de gemeente of uw uitkeringsinstantie wettelijk verplicht is om de premie maandelijks in te houden op de uitkering van de wanbetaler en over te maken aan het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Als deze broninhouding door het ZIN niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u geen uitkering ontvangt, dan draagt het Zorginstituut Nederland de incasso van de maandelijkse premie over aan het CJIB. Het CJIB zal u dan daarvoor een acceptgiro sturen. Indien u als wanbetaler deze maandtermijn niet voor de vervaldatum van de acceptgiro betaalt, dan krijgt u van het CJIB een herinnering. Als u dan nog niet betaalt, dan schakelt het CJIB een gerechtsdeurwaarder in. De deurwaarderskosten zijn voor rekening van u als wanbetaler.

Geen aflossing schuld aan uw zorgverzekeraar

Door de inhouding van de maandelijkse zorgverzekeringspremie met 30% opslag op uw uitkering (de bestuursrechtelijke premie) door het Zorginstituut Nederland betaalt u niet de achterstallige schuld aan uw zorgverzekeraar niet af. U moet dit daarnaast zelf afbetalen aan uw ziektekostenverzekeraar.

Stopzetting inhouding door Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland stopt pas met de maandelijkse inhouding op uw uitkering van de bestuursrechtelijke premie, wanneer uw zorgverzekeraar aan het Zorginstituut doorgeeft dat uw geen schuld meer heeft aan uw zorgverzekeraar. Of als u een regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen.

Alsdan zal het Zorginstituut de gemeente of uw uitkeringsinstantie zoals het UWV of de SVB vragen om de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie te stoppen. Er wordt dan maandelijks geen premie meer ingehouden op uw uitkering door de gemeente of uw uitkeringsinstantie.

Inkomen beneden beslagvrije voet door inhouding Zorginstituut Nederland

Wanneer uw maandelijks inkomen ten gevolge van beslaglegging door het CJIB of door inhouding door het Zorginstituut van de bestuursrechtelijke premie komt te liggen beneden de voor u geldende wettelijke beslagvrije voet, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de vrijwilligers van Sociaal Verhaal. Inhoudingen voor zorgpremies door het Zorginstituut (ZIN) zijn wettelijk preferent ten opzichte van andere beslagen en inhoudingen op uw uitkering of inkomen.

Een ieder in Nederland heeft recht op een inkomen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Zodra uw periodiek inkomen ten gevolge van inhouding door het Zorginstituut (ZIN) of door beslaglegging door het CJIB onder het bestaansminimum ligt, dan is dit in strijd met de wet en kunnen wij u helpen om te zorgen dat uw maandelijks besteedbaar inkomen weer op 90% van de bijstandsnorm komt te liggen. In de praktijk zullen dan andere beslagen of inhoudingen op uw inkomen ongedaan gemaakt moeten worden. Hiervoor is gespecialiseerde rechtshulp nodig. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan schakelen wij gratis een advocaat voor u in.

Bij wanbetaling niet mogelijk zorgverzekering op te zeggen

Als u betalingsachterstand heeft bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar is dan niet mogelijk. U moet eerst de schuld aan uw huidige verzekeraar betaald hebben.

Beroep instellen tegen een boete voor het niet afsluiten van een zorgverzekering

Zodra het Zorginstituut Nederland bij een controle vaststelt dat u onverzekerd bent voor de zorgverzekeringswet, dan krijgt u een brief met het verzoek om binnen 3 maanden alsnog een zorgverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete van het Zorginstituut Nederland.

Binnen 6 weken na de dagtekening van de boete kunt u bezwaar maken tegen de boete door een bezwaarschrift in te dienen bij het Zorginstituut Nederland. In het boetebesluit dat u van het CJIB ontvangt en op de website van het Zorginstituut Nederland staat hoe u bezwaar dient te maken.

Het maken van bezwaar tegen de boete door middel van indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat u de boete niet hoeft te betalen. De incasso van de boete wordt niet stopgezet door uw bezwaarschrift. U dient de boete van het Zorginstituut Nederland nog steeds te betalen. Neemt u contact op met de vrijwilligers van Sociaal Verhaal als u vragen heeft of juridische hulp wenst.

Klacht indienen Zorginstituut Nederland

Bent u het niet eens met de handelswijze van het Zorginstituut Nederland en wilt u een klacht indienen, dan kan dat op de website via deze link . Op de website www.zorginstituutnederland.nl staat in welke gevallen u een klacht kunt indienen bij de ZIN. De afhandeling van een klacht gaat anders dan de bezwaarprocedure tegen het Zorginstituut Nederland. De Algemene wet bestuursrecht is daarop van toepassing. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis advies en rechtsbijstand.

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Wilt u graag juridische hulp? Neem dan contact met ons op!