dagvaarding

Lindorff

Hulp bij dagvaarding

Is de deurwaarder aan uw deur geweest en wilt u hulp bij dagvaarding? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen die een dagvaarding hebben ontvangen en niet goed weten wat zij daarmee moeten. Als de deurwaarder aan uw deur komt met een dagvaarding, dan heeft u meestal een rekening onbetaald gelaten, waarvoor de schuldeiser in de dagvaarding aan de rechter vraagt om u tot betaling te veroordelen. In geval van een huurachterstand, wordt er in de dagvaarding niet alleen een veroordeling tot betaling bij de rechtbank gevorderd, maar ook ontbinding van de huurovereenkomst en toestemming tot ontruiming van uw woning. De deurwaarder zal dan na het vonnis van de rechter niet alleen tot beslaglegging overgaan, maar tevens tot huisuitzetting. Door middel van professionele hulp bij dagvaarding is dit veelal te voorkomen. Sociaal Verhaal helpt mensen met laag inkomen of zonder inkomsten, gratis. Indien nodig schakelen wij een gratis advocaat voor u in als dit noodzakelijk is om in de dagvaardingsprocedure goed verweer te voeren. Het is wel van belang dat u ons tijdig de dagvaarding mailt, zodat wij voor u kunnen beoordelen of u hulp bij de dagvaarding nodig heeft. Als de vordering in de dagvaarding geheel klopt, inclusief de door de schuldeiser gevorderde incassokosten en rente, dan heeft u waarschijnlijk geen hulp bij dagvaarding nodig. U kunt dan het beste niet naar de zitting van de rechter gaan en u bij verstek laten veroordelen. Na het verstekvonnis kunt u dan een betalingsregeling met de deurwaarder afspreken. En indien u achteraf, na het verstekvonnis toch van mening bent de vordering in de dagvaarding te kunnen betwisten, dan kunt u met ons contact opnemen om te bezien of het zinvol is om een verzetprocedure tegen het verstekvonnis van de rechter op te starten.  In het algemeen is verzet tegen een verstekvonnis alleen mogelijk binnen vier weken nadat u bekend bent geworden met de inhoud van het vonnis. Het heeft in elk geval geen zin om zelf naar de zitting te gaan als u het geheel eens bent met de vordering in de dagvaarding. Dit levert voor u geen enkele meerwaarde op en u wordt dan door de rechter gewoon veroordeeld tot betaling van de volledige vordering inclusief rente en kosten. Vraagt u daarom eerst  ons om hulp als u een dagvaarding van de deurwaarder heeft ontvangen.

Hulp bij dagvaarding politierechter

Heeft u een dagvaarding van de Officier van Justitie ontvangen voor de politierechter? Dan komt er geen deurwaarder aan te pas. U bent dan gedagvaard voor een strafbaar feit, een misdrijf, waarbij u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie heeft ontvangen om voor de zitting van de Politierechter te verschijnen. Dit is een strafrechtelijk traject en u wordt vervolgd door de Officier voor het plegen van een strafbaar feit. De politierechter kan u een maximale straf van zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Het komt echter vaker voor dat de politierechter u op dagvaarding van de Officier een geldboete, een voorwaardelijke straf of een taakstraf zal opleggen.  Alhoewel advocaatstelling niet verplicht is bij de zitting van de politierechter, is het in het algemeen niet verstandig om zonder advocaat verweer te voeren op de dagvaarding bij de politierechter. De strafzitting bij de politierechter duurt gemiddeld maximaal dertig minuten en u heeft dus kort de tijd om mondeling verweer te voeren tegen de dagvaarding van de Officier. Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat zal wel voor u binnen de zittingstijd kort en bondig uw verweer tegen de eis van het Openbaar Ministerie bij de Politierechter kunnen voeren. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan kunnen wij een gratis advocaat voor u inschakelen om voor u verweer te voeren op de zitting van de politierechter. Het is dus niet mogelijk om schriftelijk reageren op de dagvaarding voor de politierechter. Op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum moet u op de zitting van de politierechter verschijnen, in persoon of met een advocaat. Eventueel is het ook mogelijk dat alleen uw advocaat op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum namens u bij de politierechter verschijnt en verweer voor u voert.  Uitstel van de zitting van de politierechter is niet mogelijk. Eventueel kan uw advocaat in overleg met de Officier van Justitie vragen om een nieuwe datum voor de zitting van de politierechter. Dit is echter alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Neemt u voor gratis advies met ons contact op zodra u de dagvaarding voor de politierechter heeft ontvangen.

zakelijk

Is de deurwaarder aan uw deur geweest en wilt u hulp bij dagvaarding? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.