Hoogte bijstandsuitkering 2021

Bijstandsnormen per 1 januari 2021 t/m 1 juni 2021

Alle genoemde bedragen worden elk half jaar gewijzigd. U kunt aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen.
U kunt deze lijst met bijstandsnormen gebruiken om te zien:
  • hoe hoog de bijstandsuitkering voor u is
  • wat de kostendelersnorm voor u betekent
  • wat de vrijlatingsregeling inkomsten is als u aan het werk gaat

De normen zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen zonder vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1
alleenstaande €265,49 €252,22 €13,27
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar €530,98 €504,43 €26,55
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder €1033,66 €981,98 €51,68
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2
alleenstaande ouder € 265,49 €252,22 €13,27
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar €838,25 €796,34 €41,91
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder €1340,93 €1273,88 €67,05
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21
alleenstaande of alleenstaande ouder €1075,44 €1021,67 €53,77
gehuwden €1536,34 €1459,52 €76,82
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22
alleenstaande of alleenstaande ouder €1195,97 €1136,17 €59,80
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder €1620,74 €1539,70 €81,04
Kostendelersnorm: 22a:3
echtgenoot jonger dan 21 jaar, zonder ten laste komende kinderen €265,49 €252,22 €13,27
echtgenoot jonger dan 21 jaar, met één of meer ten laste komende kinderen €572,76 €544,12 €28,64
Verblijf in een inrichting: 23
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 €340,53 €323,50 €17,03
+ toeslag €|34,00 (incl. VT) 23:2 €374,53 €355,80 €18,73
gehuwden 23:1 €529,67 €503,19 €26,48
+ toeslag €|76,00 (incl. VT) 23:2 €605,67 €575,39 €30,28

Wilt u meer weten over de bijstandsnorm 2021? Neem contact op met Sociaal Verhaal.