Lindorff

Bezwaar en beroep tegen kwijtschelding gemeentebelastingen

U heeft aan uw gemeente of aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) om kwijtschelding gevraagd van gemeentelijke belastingen, omdat u op grond van uw laag inkomen niet in staat bent om deze belasting te betalen. Uw kwijtscheldingsverzoek is door de gemeente of het SVHW afgewezen omdat uw inkomen te hoog was.

De gemeente of het SVHW heeft ten onrechte uw kwijtscheldingsverzoek voor gemeentebelasting afgewezen, terwijl u een zodanig minimuminkomen had, dat u inhoudelijk gezien wel voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen in aanmerking kwam.

U kunt dan binnen zes weken na de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek door de gemeente of de SVHW een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing tot afwijzing van uw verzoek tot kwijtschelding door de gemeente of het SVHW.

Indien de gemeente of het SVHW in een beslissing op bezwaar haar eerdere afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek bevestigt, dan is er beroep tegen dit besluit bij de Rechtbank, sector bestuursrecht, mogelijk.

Wanneer dit beroep bij de Rechtbank wordt afgewezen, en u bent het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter, dan kunt u geen hoger beroep instellen, omdat de wet dit niet toelaat. De invordering wordt dan door het SVHW of de gemeente doorgezet en er komen dwangbevelen en er dreigt beslag. Een nare situatie. Wat kunt u dan doen?

Als u serieus meent toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dan kan er door een advocaat een verzetdagvaarding worden opgesteld, waarin wordt geëist dat de gemeente de invordering stopt omdat de kwijtschelding weldegelijk moet worden verleend. Doorgaans wordt gedurende de verzetprocedure bij de Rechtbank de invordering door het SVHW of door de gemeente opgeschort.

Deze zogenaamde verzet-procedure is gebaseerd op artikel 17 § 1 lid 3 Leidraad; […] Hoewel artikel 17, derde lid, van de wet als grond van verzet onder meer uitsluit de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld, is niettemin in de rechtspraak aangenomen dat verzet bij de burgerlijke rechter mogelijk is tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel uitgevaardigd terzake van een belastingaanslag waarvan de materiële verschuldigdheid zo twijfelachtig is dat de ontvanger in redelijkheid niet tot de beslissing had kunnen komen om tot tenuitvoerlegging over te gaan. […].

De Rechtbank hoeft in deze verzetprocedure niet de juistheid van de belastingaanslag te beoordelen. Wel zal de Rechtbank marginaal toetsen of de materiële verschuldigdheid zo twijfelachtig is dat de ontvanger in redelijkheid niet tot de beslissing had kunnen komen om tot tenuitvoerlegging over te gaan.

U kunt niet zelf een dergelijke procedure starten. Hiervoor is specialistische kennis vereist. Wat u wel kunt doen, is goed documenteren, waarom de berekeningen van het SVHW / de gemeente niet kloppen. Is bijvoorbeeld de hypotheekrente van uw huis niet meegenomen of is het partnerkomen onjuist? Hoe beter u de zaak voorbereidt, hoe groter de kans is dat het SVHW / de gemeente haar vordering alsnog zelf herziet, danwel dat zij daartoe in de verzet zaak door de rechter wordt gedwongen.

Voor vragen of hulp bij beroep tegen kwijtschelding gemeentelijke belastingen of bij het opstarten van een verzetprocedure als er dwangbevelen door de SVHW of door de gemeentelijke belastingdeurwaarder aan u zijn betekend en beslaglegging op uw inkomen of op uw inboedel dreigt, neemt u dan contact op met de vrijwilligers van Sociaal Verhaal.

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

bezwaar belasting