Tips om beslag deurwaarder op inboedel te voorkomen

Met de volgende tips kunt u beslag op uw inboedel door de deurwaarder voorkomen.

Bruikleenovereenkomst inboedel woning

Een bruikleenovereenkomst is een vormvrije onderhandse akte waarin u vastlegt dat de inboedel in uw woning niet aan u toebehoort, maar aan iemand anders. Het voordeel van deze overeenkomst is, dat de gerechtsdeurwaarder de in uw woning aanwezige spullen niet in beslag kan nemen voor een vordering op u of op uw huisgenoten. In de bruikleenovereenkomst staat immers dat de inboedel van uw woning niet van u is, maar van een derde. U kunt hiermee beslag op uw inboedel door een gerechtsdeurwaarder voorkomen. Een belastingdeurwaarder heeft echter het wettelijk recht tot het leggen van bodembeslag. Dit betekent dat in beginsel alle in de woning aanwezige roerende zaken onder het bodembeslag van de fiscus vallen, ongeacht de eigendomsverhoudingen. Een bruikleenovereenkomst helpt dus alleen om beslag door een gerechtsdeurwaarder te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat de gerechtsdeurwaarder toch beslag wil leggen op uw spullen, neem dan contact met Sociaal Verhaal op. Wij kunnen met uw bruikleenovereenkomst beslaglegging door de deurwaarder op uw roerende zaken voorkomen. Via deze link vindt u een voorbeeld Bruikleenovereenkomst inboedel woning

Proces-verbaal gerechtsdeurwaarder

Als een deurwaarder bij u thuis beslag wil leggen, dan kunt u aan een andere gerechtsdeurwaarder vragen om in een proces-verbaal een beschrijving van uw inboedel te maken en daarbij te verklaren wat de geschatte opbrengst zal zijn bij een executoriale verkoop van de inboedel van uw woning door de deurwaarder. Dit proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder heeft dwingende bewijskracht. Dit houdt in, dat als een andere deurwaarder tot beslaglegging op uw roerende zaken wil overgaan, u door middel van het proces-verbaal van de andere gerechtsdeurwaarder kunt laten zien dat de executiewaarde van uw inboedel te laag is voor de deurwaarder om in beslag te nemen of om executoriaal te verkopen.  Een gerechtsdeurwaarder mag alleen tot beslaglegging en verkoop van uw inboedel overgaan, als de te verwachten executie-opbrengst hoger is dan de beslag-, executie- en verkoopkosten van de deurwaarder bij de verkoop van uw roerende zaken. En legt de deurwaarder toch beslag, dan handelt hij onrechtmatig en tuchtrechtelijk klachtwaardig. Kent u geen deurwaarder die voor u een proces-verbaal van constatering van uw inboedel wil opmaken, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij kunnen een gerechtsdeurwaarder voor u vinden om een proces-verbaal van constatering van de inboedel van uw woning te maken.

 Notariële akte inboedel woning

Als u samenwoont of gaat samenwonen, kunt u op elk moment door de notaris een notariële akte aangaande de inboedel van uw woning laten opstellen. In deze notariële akte legt de notaris vast wie de juridische eigenaar is van de inboedel van uw woning. Hierbij is van belang dat de notaris in de akte alle roerende zaken die tot de inboedel behoren, precies omschrijft; bijvoorbeeld ‘zwarte LCD TV, 42 inch, merk Blaupunkt’. U kunt de notaris hiervoor een lijst, een staat van aanbrengsten aanleveren, waarin u zelf al heeft opgeschreven welke spullen in uw woning aan wie toebehoren. De notaris neemt uw lijst dan over in zijn notariële akte. Deze notariële akte van de notaris heeft wettelijk ‘dwingende bewijskracht’. Dit betekent dat u naar een deurwaarder die beslag wil leggen met de notariële akte kunt aantonen, wie de eigenaar is van de roerende zaken in uw woning. Als de deurwaarder dan toch beslag wil leggen, dan moet de deurwaarder bewijzen dat de in beslag te nemen roerende zaken, in weerwil van hetgeen in de notariële akte daaromtrent is vastgelegd, aan u of aan een ander toebehoren dan in de notariële akte is vastgelegd. Dit is voor de deurwaarder nagenoeg onmogelijk en de deurwaarder zal dan geen beslag leggen op uw inboedel. Mocht u echter onverhoopt een gerechtsdeurwaarder treffen die – ondanks de notariële akte – toch beslag op uw inboedel wil leggen, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u dan om alsnog beslag door de deurwaarder voorkomen.

zakelijk

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Mocht u echter onverhoopt een gerechtsdeurwaarder treffen die – ondanks de notariële akte – toch beslag op uw inboedel wil leggen, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.