AANVRAAGFORMULIER URGENTIEVERKLARING WONING

Heeft u een aanvraag voor woningurgentie gedaan & is deze afgewezen? Sociaal Verhaal helpt u (kosteloos) met bezwaar maken. Alleen bij hoge uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring & voorrang krijgen voor een woning. Lees hier meer over wanneer u recht heeft op een urgentieverklaring.

AANVRAAG GEMEENTE

Indien u urgentie krijgt toegewezen geeft dit recht op een woning in een deelnemende gemeente. Als u een voorkeursgemeente heeft kunt u dit met ons bespreken. Ook kunt u aangeven of u zwaarwegende redenen heeft om niet in een specifieke woonplaats of gemeente een woning toegewezen te krijgen. 

TOELICHTING OP UW SITUATIE

Nadat u ons aanvraagformulier heeft ingevuld nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. Wij zullen met u de toelichting op uw eigen situatie bespreken & deze beoordelen. Indien wij van acht zijn dat u onterecht een afwijzing heeft ontvangen, zullen wij (indien mogelijk) kosteloos voor u in bezwaar treden. Een advocaat van Sociaal Verhaal zal uw aanvraag correct onderbouwen en voor u indienen. Ook horen bij de aanvraag een aantal vereiste documenten. Lees hieronder welke stukken u dient te overleggen met ons.

BENODIGDE DOCUMENTATIE

  • Geldig paspoort aanvrager + eventuele partner
  • Uittreksel gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) met huishoudenssamenstelling & adreshistorie (maximaal 3 maanden oud)
  • 3 recente salarisstroken of uitkeringsspecificatie aanvrager + eventuele partner
  • Bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Let op: niet alle gemeenten in het land verstrekken een urgentie beschikking.