Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse, eenmalige uitkering die je kunt ontvangen als je een langdurig laag inkomen hebt en geen zicht hebt op een verbetering hiervan. De gemeente bepaalt echter wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen. Hierbij kan je aannemen dat een langdurig laag inkomen in ieder geval niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.

Net zoals de algemene- en bijzondere bijstand moet je de langdurigheidstoeslag aanvragen bij de gemeente van jouw woonplaats. Houdt er rekening mee dat je ook hier dus niet een te hoog inkomen of vermogen mag hebben en dat je tussen de 21 jaar en de gepensioneerde leeftijd moet zijn. Ook hier bepaalt de gemeente de exacte hoogte van de toeslag. Dit hangt af van jouw persoonlijke thuissituatie.

Hulp

Het kan natuurlijk voorkomen dat je bij de aanvraag van de langdurigheidstoeslag tegen problemen aanloopt. Ook hierbij kan Sociaal verhaal je helpen. Heb je bijvoorbeeld een afwijzing ontvangen voor de aanvraag van langdurigheidstoeslag en ben je het daar niet mee eens? Heb je hulp nodig bij het opstellen en indienen van je bezwaarschrift? Of wil je uiteindelijk zelfs beroep indienen bij de rechter? Voor deze en andere zaken betreffende de langdurigheidstoeslag kunnen wij je van dienst zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op voor hulp en advies en wij zullen uitzoeken hoe wij jou het beste kunnen helpen.